Inleiding

Zo rond de kerst hebben velen van ons de neiging om eens te reflecteren over wat er de afgelopen tijd gebeurd is en waar we nu staan. Ik ook. In deze blog: "Wat hebben de drie principes voor mij gedaan?" vind je een overzicht over wat de drie principes de afgelopen bijna twee jaar voor mij hebben gedaan, en wat dat voor mij betekend heeft. Wellicht kan iemand die dit leest, daar zijn voordeel mee doen.

Het begin van "Wat hebben de drie principes voor mij gedaan?"

Op 13 april 2018 had ik een afspraak met Lianne Ebbinkhuijsen in Zaltbommel. Zij had in een presentatie die ik kort daarvoor voor een groep vrouwen had gegeven iets gehoord of gezien waardoor ze iets anders tegen me aan wilde houden. Ze had me echter van tevoren wel gewaarschuwd: “Pas op, als je dit begrijpt, kun je nooit meer terug!”. Hoe waar is dat achteraf gebleken! Ik minder dan een uur legde zij mij de basisgedachte van de drie principes uit. Wat ze me vertelde weet ik eigenlijk niet eens precies meer, maar dat wat zij vertelde klikte op haar (of zijn) plaats. Alsof ineens alles waar ik al jaren naar op zoek was in elkaar paste, en klopte. Hoe dat precies zat, kan ik eigenlijk achteraf niet meer reproduceren, maar het voelde alsof het ineens allemaal klopte.

Ik was al een poos op zoek naar een soort van model of begrip waarmee ik een oplossing kon vinden voor menselijk lijden en had ook wel fragmenten gevonden. Ik had me daarvoor aangesloten bij een training van Christy Whitman (Law of Atrtaction (LOA) beweging) en was op drie sessies na een gecertificeerd LOA coach. Toch had ik nog steeds twijfels. Het was het steeds weer nét niet! Wat mij met name dwarszat was het feit dat als het je even niet lukt om positief te blijven denken, je het verkeerd gedaan had! Ik vond eigenlijk dat je met dat begrip de gecoachte in de steek liet. Sommige fragmenten gaven hoopgevende resultaten, maar bleven nooit altíjd kloppen. Dat zat me dwars.

De eerste stappen

Door het toepassen van deze eenvoudige beschrijving vielen vrijwel ter plekke en onmiddellijk veel van mijn zorgen weg, en stapte ik lichter het gesprek uit dan ik er in ging. Dat leek me de bevestiging te geven die ik nodig had. Ik heb me gelijk dat weekend verdiept in meer materiaal (en Lianne heeft me daar geweldig mee geholpen) Ik begon met het boekje “The Inside-Out Revolution” van Michael Neill. Dat had ik datzelfde weekend al uit. Ik vond op het internet een rijke schat aan materiaal over de “Three Principles” en de “Drie Principes” en ben begonnen met lezen en video’s kijken. Waanzinnig! Eindelijk voor mij een beschrijving van het menselijk systeem voor mij die altijd klopte, en die nog steeds, na bijna twee jaar, volledig klopt.

Ik heb datzelfde weekend de LOA-training laten vallen. Het voelde niet ok meer, omdat het niet altijd klopte. Dat “wrong” bij mij al een tijdje. En gaf me het gevoel dat ik mensen de verkeerde kant op stuurde. Daar ben ik dus acuut mee gestopt. Dat heeft me één klant gekost. Zij kon of wilde die beweging niet met me meemaken. Dat is prima, het gaat goed met haar op dit moment, en ze heeft een vervangende coach gevonden.

Ik heb sindsdien steeds weer als een dolle gelezen en bekeken wat er voor mijn voeten kwam, en ik merkte dat ik heel snel steeds meer en dieper begon te begrijpen waar dit gedachtegoed over ging.

Daarbij wil ik overigens steeds overeind houden dat ik nog maar aan het oppervlak sta van hierover te leren valt. Ik merk nu dat ik bijna iedere dag weer een volgende bladzijde opensla van dit ogenschijnlijk eenvoudige gedachtegoed, waar steeds nieuwe diepgang in te ontdekken valt! Dat hangt ook direct samen met het gedachtegoed zelf: zodra je bewustzijnsniveau zicht verruimt, ga je nieuwe ontdekkingen doen.

De integratie in mijn praktijk

De integratie in mijn praktijk verliep eigenlijk probleemloos. Ik had voldoende vertrouwen opgebouwd met mijn cliënten om “de switch” te kunnen maken. Dat werd ook vereenvoudigd doordat ze merkten dat het begrip ook iets met mij deed. Ik werd zachter, toegankelijker, kon duidelijker hulp bieden, waardoor zij zich ook gesterkt voelden.

Omdat zij zelf ook voordeel hadden bij deze andere benadering, voelden zij dat ze ook echt iets hadden aan deze omslag.

Bijzondere resultaten bij "Wat hebben de drie principes voor mij gedaan?"

Ik behaalde ineens bijzondere resultaten met dit gedachtegoed:

 • Een Stand-up Comedian leerde in vier gesprekken om te gaan met paniekaanvallen, zowel op het toneel als in zijn privéleven. Zoals hij het zei: “Mijn angsten zijn niet weg, maar ze hinderen mij niet meer zo dat ik niets meer kan doen. Ik kan nu gewoon functioneren.”
 • Een jonge persoon die worstelde met zijn carrière en de match met zijn (zwaar belaste) privéleven, leerde dat een plek te geven en om te gaan met de uitdagingen die op hem afkwamen.
 • Een persoon die midden in zijn carrière stond, wilde scheiden en de Jehova’s Getuigen verlaten. Met hulp van het begrip van de drie principes heeft de persoon de scheiding volbracht, heeft een nieuw sociaal leven opgebouwd, een nieuw huis gekocht, een nieuwe partner gevonden. Daarbij heeft het werk en de productiviteit daar nauwelijks onder geleden.
 • Een persoon die een aantal jaren geleden psychoses gehad had waarbij die persoon gewelddadig werd, merkte (samen met haar familie) dat na drie jaar GGZ-zorg de situatie niet verbeterde, eerder verslechterde. Nu, na een jaar drie principes coaching, durft ze weer terug te gaan naar haar gevoelens, die ze lang had weggedrukt. Ze wordt socialer, kan nu reflecteren op wat er gebeurd is, en neemt afscheid van haar schuld- en schaamtegevoel. Wat mooier is, ze kan nu beter omgaan met angstige situaties dan veel mensen zonder psychische klachten.
 • Een jong persoon die een reeks van “slechte kaarten” had gekregen van het leven: een ouder verliezen aan kanker, zelf kanker krijgen, vervolgens Q-koorts, je levensvervulling verliezen als gevolg van fysieke klachten (een getalenteerd muzikant), en vervolgens de dreiging van nog een ouder te verliezen aan kanker, stond op 1 februari van dit jaar voor mijn deur, depressief: “Swier, kun je me helpen?”. Na vier gesprekken (op 2 april) zat de persoon weer vol ideeën en had alweer nieuwe initiatieven genomen. Inmiddels is de gezondheid van de persoon verbeterd en doet de persoon weer voorzichtige stappen in de richting van de muziek.
 • Een jonge man die in het bedrijfsleven op een te laag niveau werd ingezet, daar geen vervulling in vond en wiens klachten genegeerd werden door de organisatie, ontwikkelde een burn-out. In vier tot zes gesprekken was de burn-out verleden tijd, maar door inadequate begeleiding vanuit het bedrijf, werd de re-integratie niet goed uitgevoerd. Daardoor heeft het traject veel langer geduurd dan nodig was. Omdat er echter ook een aantal privé-issues speelden werd dit traject verlengd. Inmiddels heeft deze man een nieuwe functie gevonden binnen hetzelfde bedrijf en werkt daar met meer plezier, en ziet weer potentieel.
 • Een jonge vrouw uit de theaterwereld liep rond met angsten dat ze paniekaanvallen zou krijgen of zelfs psychotisch zou worden. Ze was daarvoor al bij een psycholoog geweest. Helaas zonder resultaat. Ik heb haar in één gesprek uitgelegd dat daar geen reden voor was, en haar geleerd hoe ze met die angstige gevoelens om kon gaan. Ik heb met haar afgesproken dat ze terug zou komen als het weer op zou spelen. Ik heb niet meer in mijn praktijk gezien. Wel in het theater, waar ze me blij vertelde dat alles goed met haar ging.
 • Ik heb afgelopen jaar een oudere vrouw (50+), zij was manager support center, in twee gesprekken weer omhoog geholpen uit haar burn-out, hoewel ik geen deel uitmaakte van haar behandelteam.
 • Ik heb een universitair docent uit de problemen geholpen, die door zijn omgeving was misleid. Het water stond hem aan de lippen en hij dreigde persoonlijk failliet te gaan. Na twee maanden is hij weer volledig aangesloten bij het wetenschappelijk circuit, en kan hij weer bouwen aan een toekomst.

Persoonlijke resultaten

Ik heb het gedachtegoed van de drie principes ook op mezelf toegepast. Dat heeft me enorm geholpen om door deze lastige periode van overschakelen heen te komen. Dit zijn een aantal van de resultaten:

 • Ik ben veel minder gevoelig voor sombere gedachten, kan beter met tegenslag omgaan dan ooit. Mijn kwaliteit van leven is daardoor structureel verbeterd.
 • Ik ben zachter in de omgang voor veel mensen om mij heen. Ze merken dat ik benaderbaarder ben, geduldiger en rustiger. Daardoor ben ik een prettiger mens om om je heen te hebben.
 • Mijn stress niveau is structureel verlaagd. Ook als het een keer niet zo goed gaat, en er aanleiding is om stress te hebben, blijf ik kalm en goed functioneren. Daar zou ik vroeger ook in de stress zijn geschoten, met alle onprettige gevolgen van dien.
 • Omdat ik beter begrijp hoe het menselijk systeem werkt, begrijp ik ook beter hoe het bij anderen niét werkt. Dat geeft me de gelegenheid om meer vanuit begrip te reageren op mensen die stress of andere nare dingen ervaren.
 • Mijn fysieke situatie is verbeterd. Omdat ik minder stress ervaar, ben ik fitter, weeg ik minder en heb ik een algemeen betere gezondheidstoestand.
 • Ik kan nu een presentatie à-la-minute geven over een onderwerp. Daarvoor behoef ik me nu niet eerst uitgebreid voor te bereiden. Eén van mijn presentaties gaf ik voor een groep van 20 personen over de drie principes. Ik had maximaal 9 minuten en geen voorbereidingstijd. Ik heb mijn verhaal in die 9 minuten gehouden. Daarna was het doodstil. De voorzitter zei tegen mij: “Swier, heb je enig idee hoe overtuigend jij overkomt? Je merkt dat dit recht uit je hart komt!”
 • Ik weet nu dat ik op een ontwikkeltraject zit waar ik de rest van mijn leven verder in kan ontwikkelen. Dat geeft me rust en vertrouwen dat het steeds beter zal gaan, en dat ik mensen steeds beter kan helpen.

Wil jij ook onderzoeken wat dit begrip voor jou kan betekenen? Bezoek mijn website, schrijf je daar in voor mijn maillist of gratis live webinars, of plan een afspraak direct in mijn on-line agenda!

swier@swierscoaching.com

https://swierscoaching.com

+31 6 125 25 642

Wat hebben de drie principes voor mij gedaan?