Het Ultieme Leiderschapsprogramma.

Inleiding

Dit is een beschrijving van het Ultieme Leiderschapsprogramma. Het programma leidt je op tot moderne leider en leert je een aantal basiselementen, die je de rest van je leven verder helpen ontwikkelen. Je hebt dus na deze training geen leiderschapstraining meer nodig. Alle basisvaardigheden om je zelfstandig verder te ontwikkelen heb je in huis.

Wat is het Ultieme Leiderschapsprogramma?

Het Ultieme Leiderschapsprogramma is een programma van maximaal 6 maanden. Het wordt ingeleid door één intakegesprek Dan besluit ik of ik je als trainee accepteer. In dat half jaar zijn er maximaal 12 gesprekssessies van maximaal 1,5 uur, en ik loop maximaal 4 volle dagen met je mee in je dagelijkse operaties. Gedurende die periode wordt je ingeleid in het begrip van het menselijk systeem en toepassing van de Drie Principes. Je leert omgaan met stress (voorgoed), je leert om veerkrachtig te worden  (opstaan na tegenvallers). Je leert begrijpen hoe jij en anderen psychisch en spiritueel functioneren, waardoor je leert altijd te begrijpen hoe jij en anderen tot hun gedrag komen.

Als bijvangst zul je merken dat je beter en sneller om kunt gaan met tegenslagen. Er ontstaat er meer rust in je hoofd, waardoor je meer energie zult hebben voor de dingen die er werkelijk toe doen. Als ander belangrijk voordeel zul je merken dat je creativiteit in een aantal stappen verbetert. Je kunt dan veel gemakkelijker je “bij je diepere wijsheid” en je ideeën ook in de dagelijkse praktijk gebruiken. Als laatste zul je gaan merken dat je minder doet, maar dat dit effectiever is.

Hoe onderscheidt het programma zich van andere programma's?

Het Ultieme Leiderschapsprogramma onderscheidt zich van andere programma's doordat het niet probeert om ideeën, methodieken, pep talks, strategieën  of gedrag van anderen over jouw persoonlijke gedrag heen te plakken, maar dat het zich richt op de ontdekking van jouw unieke kenmerken en hoe jij daar specifiek mee omgaat. Dat betekent dat we eerst gaan uitvinden hoe jij geconditioneerd bent door wat je al hebt meegemaakt, en hoe dat een impact heeft op jouw gedrag. Je leert begrijpen hoe jij beter jouw gedrag kunt inrichten voor het best mogelijke resultaat. Het effect hiervan zal altijd zijn, dat je uit dit programma te voorschijn komt als een verbeterde versie van jezelf. Je kunt dus volledig jezelf blijven. Daarnaast krijg je de inzichten om je verder te ontwikkelen, de rest van je leven.

Er zijn maar weinig programma's die dit bieden.

Waarom zou je dit Ultieme Leiderschapsprogramma doen?

Als je op zoek bent naar de basisvaardigheden van leiderschap, en voor de rest van je leven een fundament wilt plaatsen om je eigen ontwikkeling duurzaam te stimuleren. Na dit programma heb je alle begrip in huis om je ontwikkeling in eigen hand te nemen. Je hebt misschien nog training nodig op vaktechnisch gebied. Vaak zul je echter vanuit je innerlijke wijsheid voldoende inzicht hebben om adequaat met iedere situatie om te gaan.
Het programma zorgt ervoor dat je op een fundamenteel andere manier tegen het menselijke systeem aan gaat kijken, waardoor je de capaciteiten krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen.

Je leert hoe jij je verhoudt tot je denken en hoe jouw gevoel zich verhoudt tot de wereld om je heen. Daardoor leer je dat je de absolute vrijheid hebt om te kiezen welk denken jij gaat gebruiken om je best mogelijke resultaten te behalen. Je (be)leeft immers altijd het gevoel van je denken.

Doordat je deze capaciteit ontwikkelt, zul je leren om beter om te gaan met verwarrende gevoelens, en zul je een aanzienlijke rust ontwikkelen in je handelen. Je zult gemakkelijker keuzen maken en die zullen doordachter zijn.

Verder leer ik je om alle aspecten te leren beheersen rondom de vier belangrijkste  dynamieken in leiderschap:

  • Beslissingen

Elke leider moet beslissingen kunnen nemen. Het is echter doorslaggevend dat die beslissingen ook werkelijk gedragen worden door de belanghebbenden om je heen, zodat je eendrachtig de best mogelijke resultaten kunt kiezen. Immers, als een beslissing gedragen wordt door gemeenschappelijkheid, zal de gerichtheid op het resultaat beter zijn, en zullen de resultaten beter zijn. Ik leer je welke dynamieken er ten grondslag liggen aan beslissen, en help je om gedrag rondom beslissen te leren begrijpen en beheersen.

  • Ontwikkeling

Jouw organisatie ontwikkelt voortdurend. Het is van belangrijk dat je begrijpt hoe jij de ontwikkeling in jouw organisatie optimaal kunt stimuleren. Dat is cruciaal om adequaat om te gaan met het steeds veranderende speelveld, zowel intern als extern. Wil je als leider succesvol zijn, dan moet je begrijpen hoe dit proces in en om jouw organisatie gebeurt, hoe je het kunt ontwikkelen en hoe je het beheerst.

  • Macht

Macht is een dynamiek die bij sommigen een kwade reuk heeft, maar het is een feit dat macht een dynamiek is die niet genegeerd kan worden. Het is als leider essentieel dat je begrijpt hoe macht een rol speelt in jouw organisatie. Dan kun jij zorgen dat macht op een verantwoorde wijze wordt ingezet, en hoe je het kunt ontwikkelen. Zo haalt je team te allen tijde de beste resultaten, en is altijd helder wie waarvoor verantwoordelijk is.

  • Verbinden

Als je er in slaagt om je team zich met elkaar te laten verbinden, haal je veel meer uit je team, dan wanneer zij niet met elkaar verbonden zijn. Daarom is de dynamiek van verbinden bepalend voor het succes van jouw organisatie. Idealiter wil je dat je teamleden zoveel mogelijk samen werken om steeds weer op zoek te gaan naar de beste samenwerkingsmogelijkheden. Daardoor zal de werkomgeving er steeds meer op gericht zijn, om het best mogelijke resultaat uit die teams te halen. Daarmee verbetert niet alleen daarmee de gemoedstoestand binnen je organisatie, waardoor mensen meer geneigd zijn om “mee te denken aan creatieve oplossingen”. Tevens zal de verbinding tussen de mensen onderling steeds beter worden, waardoor men eerder bereid is om die beroemde “extra mile” te lopen.

Het resultaat is dat je een begrip ontwikkelt hoe deze dynamieken samenhangen, hoe jij jouw invloed daarop kunt laten inwerken en optimaal kunt benutten. Langs deze weg krijg je de kans om jouw authentiek leiderschap te ontwikkelen.

Waarom kan het Ultieme Leiderschapsprogramma voor jou werken?

Het effect van de training is diepgaand. Het begrip is eenvoudig, maar vraagt van je om het consequent en consistent toe te passen. Je zult merken dat je na deze training voortdurend zelfstandig zult doorontwikkelen. Dit in tegenstelling tot kortere trainingen of cursussen die zich richten op traditionelere aanpakken. Daarvan "ebt" het effect na verloop van tijd weg. Dit begrip zorgt ervoor dat je op een fundamenteel andere manier omgaat met je eigen gevoelens en denken, waardoor je ander gedrag  laat zien en andere acties zult nemen. Daardoor verandert je wereld voorgoed. Dat zullen de mensen om je heen merken, en mee-veranderen.

Het effect van de training is dat je in je leiderschap gaat lijken op wat andere bekende leiders al van nature doen, ook al omdat het feitelijk in ons allemaal al ingebouwd zit. Het mooie is echter dat dat precies jouw unieke eigen stijl van leiderschap zal zijn. Het probleem is vaak echter, dat wij onszelf daarin “voor de voeten lopen”, omdat we niet goed begrijpen hoe het menselijk systeem werkt.

Er zit één belangrijk nadeel aan deze training. Als je éénmaal de verandering hebt doorgemaakt, kun je nooit meer terug naar je oude zelf.

Uiteindelijk zul je merken dat je vaker op de top van je kunnen presteert, en wanneer je dat niet doet, zul je minder schade aanrichten.

Wat zijn de Drie Principes?

De Drie Principes is feitelijk niets nieuws. Het is een beschrijving van de wetmatigheid in het menselijk psycho-spiritueel systeem. Het begrip bestaat al duizenden jaren. Het verschil is dat Sydney Banks het voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt door het op een eenvoudige manier te formuleren. Daardoor neemt dit begrip juist nu een enorme vlucht in de zakelijke wereld als in de zorgwereld. Over zakelijke resultaten kun je hier en hier lezen. Als je meer wilt weten wat de Drie Principes kunnen betekenen voor de zorg, staan er op deze pagina cijfers en een fors aantal (wetenschappelijke) rapporten.

Als je meer wilt weten over de Drie Principes, dan heb ik hier een pagina waar ik de Drie Principes kort beschrijf en kun je als je dat wilt, een langer document downloaden van mijn website.

Hoe werkt het Ultieme Leiderschapsprogramma?

Ik heb ruimte voor een beperkt aantal van dit soort trainingen per half jaar (maximaal 10). Als je je aanmeldt wil ik eerst één of twee afzonderlijke gesprekken met je voeren zodat jij ook weet of mijn aanpak (en mijn persoon) bij jou past, en om te zien of ik kansen zie om dit traject met jou succesvol af te ronden. In de praktijk kan regelmatig blijken dat je die 12 gesprekssessies en 4 meeloopsessies niet nodig hebt. Het zorgt er echter voor dat er wel voldoende ruimte gereserveerd is in onze beide agenda’s, om dit traject tot een goed einde te brengen.

Neem contact op, dan kunnen we samen onderzoeken of een dergelijk traject voor jou zinvol kan zijn.

Up the mountain