Het Ultieme Leiderschapsprogramma.

Inleiding

Dit is een beschrijving van het Ultieme Leiderschapsprogramma. Het programma leidt je op tot moderne leider en leert je een aantal basiselementen, die je de rest van je leven verder helpen ontwikkelen. Je hebt dus na deze training geen leiderschapstraining meer nodig. Alle basisvaardigheden om je zelfstandig verder te ontwikkelen heb je dan in huis.

Waarom het Ultieme Leiderschapsprogramma?

Het Ultieme Leiderschapsprogramma is nuttig als de leiderschapsontwikkeling in een organisatie onvoldoende is. Dat kenmerkt zich als volgt:

 • De leider voelt zich vast zitten, en heeft het gevoel dat niets lukt.
 • Beslissingen vallen moeizaam en zijn niet gedragen door het gehele (leiderschaps)team.
 • De organisatie ontwikkelt zich onvoldoende, waardoor er onvoldoende perspectief naar de toekomst bestaat.
 • Een leider heeft veel vragen over leiderschap en helaas maar weinig antwoorden. Hoe ontwikkel ik mijn persoonlijke stijl? Waar doe ik goed aan?
 • Het team voelt stress, waardoor de oplossingen van mindere kwaliteit zijn.
 • Teamleden ervaren onzekerheid, voelen zich ongeliefd, voelen zich niet nuttig.
 • Noch leider, noch teamleden hebben het gevoel dat ze controle hebben over hoe de dingen gaan.
 • Macht is een issue waar mensen last van hebben.
 • Iedereen voelt zich voortgejaagd door onduidelijke doelen en overgeleverd aan de omstandigheden die continue veranderen.
 • Er is geen verbondenheid in de organisatie, waardoor dingen samen vaak niet lukken.

Wat zou je het liefste hebben dat er gebeurt in jouw ontwikkeling en die van je team?

Zou het niet geweldig zijn als jij en je team konden beschikken over de volgende karakteristieken?

Ik zou willen dat, met het Ultieme Leiderschapsprogramma:

 • Mij helpt om voortdurend te ontwikkelen, zodat ik mijn team kan begeleiden om het beste uit zichzelf te halen.
 • We samen continue verbeteren, ontwikkelen, groeien, antwoorden vinden voor uitdagingen.
 • Mijn team en ik altijd vanuit helderheid opereren, niet vanuit angst of hoge druk. Immers, alleen vanuit helderheid kun je weloverwogen keuzen maken.
 • Een algemeen gevoel ontwikkelen dat we met zijn allen aan het groeien zijn, dat we uitdagingen als kansen zien, dat er vanuit gelijkwaardigheid en gelijke inbreng naar het werk wordt gekeken.
 • Dat er gezonde machtsstructuren in het team bestaan, waarmee we ons een team voelen en dat iedereen dat gevoel deelt.
 • Dat we als team ons met elkaar verbonden voelen en van daaruit stappen in onze ontwikkeling in gezamenlijkheid maken. Niemand blijft achter, iedereen kan zich veilig voelen in het team.
 • We weten dat we steeds aan het ontwikkelen zijn om nieuwe stappen te maken, nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe kansen te zien.
 • Meer nog: ik wil mezelf ontwikkelen zodat ik slim en handig met de bovenstaande dingen kan omgaan en ik me daarbij prettig voel. Dat vraagt veel van me, maar ik word ook graag uitgedaagd.

Resultaten die het Ultieme Leiderschapsprogramma je oplevert.

Bijgaand een overzicht van wat het Ultieme Leiderschapsprogramma je oplevert:

 • Ik leer te luisteren en stel vragen om te begrijpen, niet om te controleren.
 • Op basis van mijn begrip en het ontwikkelde draagvlak neem ik beslissingen
 • Door juist vanuit begrip te beslissen en te handelen, creëer ik draagvlak in mijn team, zodat mensen begrijpen waarom we dingen doen zoals we ze doen.
 • Tegelijkertijd blijven we, omdat er ruimte is om te begrijpen, open staan voor verbetering.
 • Ik merk dat mijn team en ik zich, door deze aanpak, continue ontwikkelen, dat stimuleren we ook bij elkaar.
 • Stress is alleen nuttig in lichte vorm, als lichte katalysator, al het meerdere wordt niet gebruikt, en vermeden.
 • Er ontstaat een sfeer van onderling vertrouwen, mensen gaan op elkaar rekenen.
 • Macht is een non-issue, is wel nuttig om de onderlinge verhoudingen scherp te houden.
 • We hebben het gevoel van: “We kunnen de wereld aan, met zijn allen!”
 • Mensen lopen spontaan de spreekwoordelijke “extra mile” voor elkaar, en zorgen onderling dat de balans in evenwicht blijft
 • Medewerkers blijven werken voor deze organisatie: “omdat ze er continue blijven leren en kansen krijgen om te ontwikkelen”. De churn is daardoor laag.
 • Ik integreer alle opgedane kennis in mijn inclusieve manier van leiden in mijn team, zodat het gehele team met plezier naar zijn/haar werk komt.
 • Ik voel zelf de vervulling die me dat geeft, en ik geniet van de stappen die ik daar in maak.

Wat is het Ultieme Leiderschapsprogramma?

Het Ultieme Leiderschapsprogramma is een programma van maximaal 6 maanden. Het wordt ingeleid door één intakegesprek Dan besluit ik of ik je als trainee accepteer. In dat half jaar zijn er maximaal 12 gesprekssessies van maximaal 1,5 uur, en ik loop maximaal 4 volle dagen met je mee in je dagelijkse operaties. Gedurende die periode wordt je ingeleid in het begrip van het menselijk systeem en toepassing van de Drie Principes. Je leert omgaan met stress (voorgoed), je leert om veerkrachtig te worden  (opstaan na tegenvallers). Je leert begrijpen hoe jij en anderen psychisch en spiritueel functioneren, waardoor je leert altijd te begrijpen hoe jij en anderen tot hun gedrag komen.

Als bijvangst zul je merken dat je beter en sneller om kunt gaan met tegenslagen. Er ontstaat er meer rust in je hoofd, waardoor je meer energie zult hebben voor de dingen die er werkelijk toe doen. Als ander belangrijk voordeel zul je merken dat je creativiteit in een aantal stappen verbetert. Je kunt dan veel gemakkelijker je “bij je diepere wijsheid” en je ideeën ook in de dagelijkse praktijk gebruiken. Als laatste zul je gaan merken dat je minder doet, maar dat dit effectiever is.

Hoe onderscheidt het programma zich van andere programma’s?

Het Ultieme Leiderschapsprogramma onderscheidt zich van andere programma’s doordat het niet probeert om ideeën, methodieken, pep talks, strategieën  of gedrag van anderen over jouw persoonlijke gedrag heen te plakken, maar dat het zich richt op de ontdekking van jouw unieke kenmerken en hoe jij daar specifiek mee omgaat. Dat betekent dat we eerst gaan uitvinden hoe jij geconditioneerd bent door wat je al hebt meegemaakt, en hoe dat een impact heeft op jouw gedrag. Je leert begrijpen hoe jij beter jouw gedrag kunt inrichten voor het best mogelijke resultaat. Het effect hiervan zal altijd zijn, dat je uit dit programma te voorschijn komt als een verbeterde versie van jezelf. Je kunt dus volledig jezelf blijven. Daarnaast krijg je de inzichten om je verder te ontwikkelen, de rest van je leven.

Er zijn maar weinig programma’s die dit bieden.

Waarom zou je dit Ultieme Leiderschapsprogramma doen?

Als je op zoek bent naar de basisvaardigheden van leiderschap, en voor de rest van je leven een fundament wilt plaatsen om je eigen ontwikkeling duurzaam te stimuleren. Na dit programma heb je alle begrip in huis om je ontwikkeling in eigen hand te nemen. Je hebt misschien nog training nodig op vaktechnisch gebied. Vaak zul je echter vanuit je innerlijke wijsheid voldoende inzicht hebben om adequaat met iedere situatie om te gaan.
Het programma zorgt ervoor dat je op een fundamenteel andere manier tegen het menselijke systeem aan gaat kijken, waardoor je de capaciteiten krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen.

Je leert hoe jij je verhoudt tot je denken en hoe jouw gevoel zich verhoudt tot de wereld om je heen. Daardoor leer je dat je de absolute vrijheid hebt om te kiezen welk denken jij gaat gebruiken om je best mogelijke resultaten te behalen. Je (be)leeft immers altijd het gevoel van je denken.

Doordat je deze capaciteit ontwikkelt, zul je leren om beter om te gaan met verwarrende gevoelens, en zul je een aanzienlijke mentale rust ontwikkelen in je handelen. Je zult gemakkelijker keuzen maken en die zullen doordachter zijn.

Verder leer ik je om alle aspecten te leren beheersen rondom de vier belangrijkste  dynamieken in leiderschap:

 • Beslissingen

Elke leider moet beslissingen kunnen nemen. Het is echter doorslaggevend dat die beslissingen ook werkelijk gedragen worden door de belanghebbenden om je heen, zodat je eendrachtig de best mogelijke resultaten kunt kiezen. Immers, als een beslissing gedragen wordt door gemeenschappelijkheid, zal de gerichtheid op het resultaat beter zijn, en zullen de resultaten beter zijn. Ik leer je welke dynamieken er ten grondslag liggen aan beslissen, en help je om gedrag rondom beslissen te leren begrijpen en beheersen.

 • Ontwikkeling

Jouw organisatie ontwikkelt voortdurend. Het is van belangrijk dat je begrijpt hoe jij de ontwikkeling in jouw organisatie optimaal kunt stimuleren. Dat is cruciaal om adequaat om te gaan met het steeds veranderende speelveld, zowel intern als extern. Wil je als leider succesvol zijn, dan moet je begrijpen hoe dit proces in en om jouw organisatie gebeurt, hoe je het kunt ontwikkelen en hoe je het beheerst.

 • Macht

Macht is een dynamiek die bij sommigen een kwade reuk heeft, maar het is een feit dat macht een dynamiek is die niet genegeerd kan worden. Het is als leider essentieel dat je begrijpt hoe macht een rol speelt in jouw organisatie. Dan kun jij zorgen dat macht op een verantwoorde wijze wordt ingezet, en hoe je het kunt ontwikkelen. Zo haalt je team te allen tijde de beste resultaten, en is altijd helder wie waarvoor verantwoordelijk is.

 • Verbinden

Als je er in slaagt om je team zich met elkaar te laten verbinden, haal je veel meer uit je team, dan wanneer zij niet met elkaar verbonden zijn. Daarom is de dynamiek van verbinden bepalend voor het succes van jouw organisatie. Idealiter wil je dat je teamleden zoveel mogelijk samen werken om steeds weer op zoek te gaan naar de beste samenwerkingsmogelijkheden. Daardoor zal de werkomgeving er steeds meer op gericht zijn, om het best mogelijke resultaat uit die teams te halen. Daarmee verbetert niet alleen daarmee de gemoedstoestand binnen je organisatie, waardoor mensen meer geneigd zijn om “mee te denken aan creatieve oplossingen”. Tevens zal de verbinding tussen de mensen onderling steeds beter worden, waardoor men eerder bereid is om die beroemde “extra mile” te lopen.

Het resultaat is dat je een begrip ontwikkelt hoe deze dynamieken samenhangen, hoe jij jouw invloed daarop kunt laten inwerken en optimaal kunt benutten. Langs deze weg krijg je de kans om jouw authentiek leiderschap te ontwikkelen.

Waarom kan het Ultieme Leiderschapsprogramma voor jou werken?

Het effect van de training is diepgaand. Het begrip is eenvoudig, maar vraagt van je om het consequent en consistent toe te passen. Je zult merken dat je na deze training voortdurend zelfstandig zult doorontwikkelen. Dit in tegenstelling tot kortere trainingen of cursussen die zich richten op traditionelere aanpakken. Daarvan “ebt” het effect na verloop van tijd weg. Dit begrip zorgt ervoor dat je op een fundamenteel andere manier omgaat met je eigen gevoelens en denken, waardoor je ander gedrag  laat zien en andere acties zult nemen. Daardoor verandert je wereld voorgoed. Dat zullen de mensen om je heen merken, en mee-veranderen.

Het effect van de training is dat je in je leiderschap gaat lijken op wat andere bekende leiders al van nature doen, ook al omdat het feitelijk in ons allemaal al ingebouwd zit. Het mooie is echter dat dat precies jouw unieke eigen stijl van leiderschap zal zijn. Zolang we niet goed begrijpen hoe het menselijk systeem werkt, zullen wij onszelf daarin “voor de voeten lopen”.

Er zit één belangrijk nadeel aan deze training. Als je éénmaal de verandering hebt doorgemaakt, kun je nooit meer terug naar je oude zelf. (maar het is de vraag of je dat moet willen…)

Uiteindelijk zul je merken dat je vaker op de top van je kunnen presteert, en wanneer je dat niet doet, zul je minder schade aanrichten.

Wat zijn de Drie Principes?

De Drie Principes is feitelijk niets nieuws. Het is een beschrijving van de wetmatigheid in het menselijk psycho-spiritueel systeem. Het begrip bestaat al duizenden jaren. Het verschil is dat Sydney Banks het voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt door het op een eenvoudige manier te formuleren. Daardoor neemt dit begrip juist nu een enorme vlucht in de zakelijke wereld als in de zorgwereld. Over zakelijke resultaten kun je hier en hier lezen. Als je meer wilt weten wat de Drie Principes kunnen betekenen voor de zorg, staan er op deze pagina cijfers en een fors aantal (wetenschappelijke) rapporten.

Als je meer wilt weten over de Drie Principes, dan heb ik hier een pagina waar ik de Drie Principes kort beschrijf en kun je als je dat wilt, een langer document downloaden van mijn website.

Hoe werkt het Ultieme Leiderschapsprogramma?

Ik heb ruimte voor een beperkt aantal van dit soort trainingen per half jaar (maximaal 3). Als je je aanmeldt wil ik eerst één of twee afzonderlijke gesprekken met je voeren zodat jij ook weet of mijn aanpak (en mijn persoon) bij jou past, en om te zien of ik kansen zie om dit traject met jou succesvol af te ronden. In de praktijk kan regelmatig blijken dat je die 12 gesprekssessies en 4 meeloopsessies niet nodig hebt. Het zorgt er echter voor dat er wel voldoende ruimte gereserveerd is in onze beide agenda’s, om dit traject tot een goed einde te brengen.

Neem contact op, dan kunnen we samen onderzoeken of een dergelijk traject voor jou zinvol kan zijn.

Het Ultieme Leiderschapsprogramma