Wat is het begrip de 3P?

3P (of: drie principes) is een begrip hoe het menselijk mentale systeem werkt. Het legt uit hoe wij onze ervaring creëren, en hoe we daar mee om kunnen gaan. Wanneer je eenmaal het begrip machtig hebt gemaakt leer je te zien dat jouw ervaring altijd het resultaat is van jouw denken, en nooit van iets van buiten jou. Dat betekent dan dat je veel dingen waar je je bijvoorbeeld nu zorgen over maakt, en die buiten jouw directe invloedssfeer liggen, je geen zorgen meer hoeven opleveren. Ook leer je om herinneringen uit het verleden te laten waar ze zijn, zodat ze geen bron meer hoeven te zijn voor bijvoorbeeld een verdrietig gevoel. Het gevolg hiervan is, dat je met minder zorgen en verdriet door het leven kunt gaan, omdat ze minder een bron voor je ervaring kunnen worden. Immers, de enige bron voor jouw ervaring zijn je eigen gedachten. Met wat oefening leer je dat dat altijd zo werkt, en dat er geen uitzonderingen zijn. Dat betekent dat je ineens een betrouwbare manier van je ervaringen bewust te zijn hebt gevonden, waardoor je kunt leren om gedachten die je niet helpen te laten voor wat ze zijn. Het leert je meer neutraal te kijken naar je eigen beleving. En dat maakt het leven gemakkelijker.

Voor wie is 3P?

Voor iedereen die zijn leven bewuster wil beleven. 3P werkt voor iedereen hetzelfde. Er zijn geen uitzonderingen.

Welke zijn de drie principes?

De drie principes zijn het principe van Mind (je vermogen tot leven en de energie er achter), Consciousness (je vermogen tot bewustzijn) en Thought (je vermogen tot denken). Het zijn principes vergelijkbaar met bijvoorbeeld de zwaartekracht: ze werken altijd, zonder uitzondering. Net zoals een bal altijd naar beneden valt, zorgen de drie principes altijd voor jouw ervaring van het leven:

Dit is een FAQ in ontwikkeling.