Burn-out "Out" in 3 maanden.

Wat is het?

Een programma om in korte tijd afscheid te nemen van je burn-out verschijnselen en te leren begrijpen hoe je ermee om kunt gaan. Na doorlopen van dit programma, zul je voorgoed afgerekend hebben met je burn-out. Je zult er ook nooit meer last van krijgen. Het verschijnsel dat een ex-burn-out cliënt angstig wordt dat zij/hij terug zal vallen in een nieuwe burn-out, kent dit programma dan ook niet.

In maximaal 3 maanden tijd leer ik je om voor altijd om te gaan met belemmerende gedachten die de oorzaak zijn voor de verschijnselen van de burn-out.

Duurt het altijd 3 maanden?

In mijn ervaring heb ik lang niet altijd die volle drie maanden nodig. Het kan echter nuttig zijn om na de behandeling voor burn-out, de cliënt te helpen haar/zijn mentale fitness te versterken. Zo komt de medewerker sterker terug uit de burn-out. Terugval na dit programma, komt in de praktijk niet of nauwelijks voor, omdat cliënten leren om duurzaam om te gaan met de oorzaak. Mocht er na afsluiting van het traject sprake zijn van terugval, dan los ik dat kosteloos op.

Hoe werkt het Programma Burn-out "OUT" in 3 maanden?

Na diagnose burn-out, zo snel mogelijk beginnen. De meeste bedrijfsartsen zullen de burn-out patiënt drie maanden vrijstellen van werk. Zodra die vastgesteld is, kunnen we het best onmiddellijk beginnen. Ik leer de cliënt om te gaan met het denken wat de oorzaak is van de burn-out. Dat vereist de acceptatie van een andere manier van tegen jezelf aan te kijken, gebaseerd op de Drie Principes. Binnen dit programma is geen sprake van vergaande psycho-analyse van het verleden, of benoeming van in het verleden liggende oorzaken. Dit programma doet een aanspraak op de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf, om haar/hem te leren om te gaan met de achterliggende oorzaken. Als dat eenmaal is geleerd, heeft de cliënt een aanpak om eventuele herhalingen voor altijd het hoofd te kunnen bieden. Deze aanpak werkt voor iedereen, op voorwaarde dat zij/hij bereid is om iets nieuws te leren en consequent toe te passen.

Hoe ziet het programma er uit?

De eerste zes weken wekelijks persoonlijke gesprekken met de coach, daarna kan de frequentie van gesprekken in vrijwel alle gevallen verlaagd worden. Dan is ook meestal het eerste herstel al een feit. De gesprekken duren 1- 1,5 uur, waarbij de cliënt leert om te gaan met haar/zijn burn-out. De cliënt leert om voorgoed afscheid te nemen van het denken dat de burn-out heeft veroorzaakt. Daarmee leert zij of hij tegelijkertijd om bestand te worden tegen eventuele herhalingen.

Na de eerste zes weken werken we aan het versterken van het inzicht wat de cliënt heeft opgebouwd, zodat een solide systeem ontstaat voor de cliënt, wat haar/hem helpt om andere mentale uitdagingen aan te gaan. De mentale soliditeit van de cliënt is na dit programma voorgoed versterkt.

Waarom werkt dit programma zo snel en grondig?

De cliënt hoeft hier niets voor te dóen, enkel een nieuw paradigma te begrijpen. In tegenstelling tot gangbare aanpakken die zich richten op verandering van aangeleerd gedrag, richt dit programma zich op verandering van begrip. Dat begrip is fundamenteel anders dan de meesten van ons begrijpen. Zodra dat begrip geland is, kan de cliënt een zeer groot deel van haar/zijn dagelijkse zorgen een plaats geven. Die zullen haar of hem niet meer hinderen. De cliënt ervaart kalmering, rust en ontspanning, en leert om die te handhaven. Door het ontwikkelen van dit inzicht kan vrijwel onmiddellijk na inzicht in het begrip herstel beginnen. Dit in tegenstelling tot veel andere programma's. De coach is steeds beschikbaar gedurende het traject om de cliënt te helpen haar/zijn inzicht in het paradigma te vergroten.

Voor wie is dit programma geschikt?

Voor iedereen die zich in een elke fase van een burn-out bevindt. Het best is het als we vanaf het begin kunnen beginnen, omdat we dan vanaf het begin de goede kant op kunnen wijzen. Als we halverwege bij het traject betrokken geraken, kan het zijn dat we eerst een aantal misvattingen moeten opruimen, en dat kan tijd kosten. Toch levert integratie van dit begrip in ieders mentale systeem merkbare winst op. Ik heb bijvoorbeeld een keer een cliënt tijdens een stagnerend burn-out traject geholpen, omdat ik van buitenaf goed kon zien waarom dat niet werkte. Ik heb toen in twee gesprekken die betreffende cliënt weer op het goede spoor gezet en de cliënt is toen snel hersteld. In februari/maart 2019 heb ik een cliënt, met een zware burn-out, in zes gesprekken geholpen om die achter zich te laten. Ook de fysieke klachten zijn tot op heden niet teruggekomen, en de cliënt maakt alweer plannen voor de toekomst.

Zijn er voorwaarden om deel te nemen aan het Programma Burn-out "OUT" in 3 maanden?

Er zijn geen voorwaarden om deel te nemen.

Ik neem een intakegesprek van 1-1,5 uur af, waarna ik bepaal of ik het traject aanga. Dat is kosteloos.

Als ik besluit om het traject aan te gaan, geef tegelijkertijd ik een garantie af, dat in maximaal 3 maanden de burn-out klachten weg zijn en de cliënt duurzaam mentaal is versterkt. Zeer incidenteel lukt dat niet, maar dan ga ik net zo lang door tot de klachten zijn verwijderd, en de cliënt duurzaam mentaal is versterkt.

Mocht een cliënt een terugval hebben na afsluiting van het traject, zulks ook ter beoordeling van mij, dan verhelp ik die kosteloos.

Het traject heeft een prijs van € 1.750,= exclusief BTW, te voldoen vóór aanvang van het traject. Er vindt geen restitutie plaats.

Hoe kan ik deelnemen?

  • Door telefonisch of via de e-mail contact op te nemen. Ik stuur dan de gegevens toe aan de cliënt en we plannen een intakegesprek.
  • Door via onderstaande knop naar mijn contactpagina te gaan en een bericht achter te laten. Ik zal daar zo snel mogelijk op reageren.
  • Door op de onderste knop te klikken op deze pagina en gelijk een afspraak in mijn agenda te plannen voor al je vrijblijvende vragen, voor kennismaken en voor nadere informatie.

Wil je weten waar dit programma op gebaseerd is? Kijk dan hier om de beginselen van de Drie Principes te leren kennen. Of download het E-book "Je welbevinden terugvinden" hier. Dan maak je kennis met de onderliggende principes en het begrip. In dit document vind de een overzicht van de resultaten die gedurende de laatste 20 jaar met dit begrip behaald zijn.

Burn-out "OUT" in 3 maanden