Drie Principes voor Teams.

Drie Principes voor Teams Inleiding:

De belangrijkste aanwinst voor iedere organisatie zijn haar mensen. Hun psychologische  en emotionele welbevinden worden nu erkend als de allerbelangrijkste variabele die een direct effect heeft op hun:

 • Effectiviteit van de bijdrage ieder individu aan het geheel
 • Synergie en de prestatieniveaus van teams
 • Mate van motivatie, betrokkenheid en werktevredenheid
 • Afwezigheidskosten, ziekteverzuim en werving
 • Niveaus van effectiviteit, efficiëntie en productiviteit
 • Klanttevredenheid en -verzorging.

De uitdaging bij Drie Principes voor Teams

In Nederland is ca 88% van de beroepsbevolking niet betrokken bij haar/zijn werk. Geëxtrapoleerd uit eenzelfde onderzoek van de Duitse markt kost dat de Nederlandse markt een bedrag tussen de 24 en 28 Miljard euro aan verloren arbeidsproductiviteit per jaar.

Als een organisatie er echter in slaagt om zijn/haar medewerkers te betrekken bij haar activiteiten, kan dat de volgende resultaten hebben:

De situatie rondom werkstress is zorgwekkend:

 • Werkstress leidt jaarlijks tot 7,5 miljoen verzuimdagen en kost Nederland minstens 1,8 miljard euro per jaar.
 • De totale verzuimkosten door psychische aandoeningen voor de gehele werkende bevolking in Nederland zijn hoog. In 2011 was dat 2,7 miljard euro (12 miljoen dagen). Bron: Nemesis-onderzoek (externe link) .
 • Werknemers met een depressie verzuimen jaarlijks gemiddeld 30 dagen meer dan mensen zonder een depressie.
 • Het gezamenlijke IQ van een team dat onder druk staat kan zakken tot half van dat wat een team wat niet onder druk staat. Er worden door teams die onder druk staan vaak verkeerde beslissingen genomen.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over burn-out:
Meer dan een miljoen werknemers last hebben van burn-out klachten. Jonge werknemers van 25 tot 35 hebben relatief vaak last, namelijk 17 procent. Bron: TNO: Jongeren, Werkstress en Flexibele arbeidscontracten(externe link). Wil je meer weten over een individueel Burn-out programma, kijk dan hier.

Ruim 4% van de beroepsbevolking lijdt aan een depressie. Depressie komt voor in ieder soort beroep, maar vaker in beroepen met een hoge emotionele werkdruk, zoals in de gezondheidszorg, sociaal werk en onderwijs.

Gevolgen Drie Principes voor Teams

Werkgerelateerde stress is “gewoon” geworden bij veel organisaties. Het feit dat medewerkers worstelen met chronische ongerustheid, uit balans zijn, frustratie, laag zelfbeeld of zelfs depressie. Dat zorgt voor een zorgwekkend laag arbeidsresultaat, betrokkenheid en hoge kosten voor herstel. Mensen die op hun gemak zijn, een gezond zelfbeeld hebben en gelukkig zijn, zijn eenvoudigweg effectiever en efficiënter. Niet alleen dat, zij zijn ook nog eens creatiever, komen met betere oplossingen en hebben betere onderlinge verhoudingen.

Wat kunt u doen?

Ga aan de slag met de Drie Principes voor Teams. Op de volgende pagina’s treft u een reeks van directe en online trainingen aan, die een aantal van de hierboven beschreven probleemvelden adresseren.

We kunnen ook een maattraining maken om je organisatie te helpen:

 • een gezonde, gelukkige cultuur handhaven waarin je teams geweldig zullen gedijen
 • Je productiviteit te versterken.
 • Meer creativiteit in het vinden van oplossingen
 • Soepeler en gemoedelijker onderlinge verhoudingen
 • met gemak door een transitieperiode bewegen
 • leiderschapsteams te ontwikkelen die werkelijk leiden door het goede voorbeeld te geven
 • stafverlies en (ongeoorloofde) afwezigheid te verminderen.

Om te ontdekken hoe we jullie kunnen helpen om met het programma Drie Principes voor Teams het welbevinden en de veerkracht van je medewerkers te vergroten, neem contact op:

Swier Miedema (+31 6 125 25 642)
swier@swierscoaching.com of https://swierscoaching.com

Mogelijkheden:

Welbevinden ontwikkelen: ééndaagse kennismakingstraining

We bieden Welbevinden ontwikkelen als ééndaagse kennismakingstraining aan. Daarin laten we je mensen kennis maken met het "wekken" van hun innerlijke veerkracht principes en de bron van welbevinden te leren herkennen.

We onderzoeken samen wat de bron van mentale en emotionele stress is, waar het vandaan komt en hoe er mee om te gaan.

Om zo’n dag te doen, komen we eerst bij je langs voor een intakegesprek om zicht te krijgen op jouw team's specifieke behoeften en uitdagingen. We kunnen door middel van een vertrouwelijke online vragenlijst uitzoeken waar mensen zich mee geconfronteerd voelen. Daarna ontwikkelen we een maatwerk "Welbevinden ééndaagse training" voor een maximum van 12 personen per facilitator. Bij meer mensen zetten we meer facilitators in.

Om duurzaam welbevinden in je organisatie te bestendigen bieden we maatprogramma’s aan voor leiders en geavanceerde training aan. Die is bestemd voor mensen die anderen moeten ondersteunen, zodat ze in-company Welbevinden Coaches kunnen worden.

Welbevinden op de werkplek: 6-weken online programma

Dit programma is ontworpen om iedereen in een organisatie te leren om meer te begrijpen hoe je minder stress ervaart, meer welbevinden, en te gedijen in je functie.

Het 6-weken programma wordt aangeboden via video-conferentie (Facetime, Zoom, Skype), waar medewerkers direct werkgerelateerd worden getraind, omdat ze direct advies krijgen over hun werkgerelateerde vragen.

Dit programma heeft een sterk preventieve werking en is eenvoudig en betaalbaar.

Inhoud van het programma:

 • Een inleiding in de onderliggende principes
 • Stress op de werkplek – wat het is en wat wij vinden dat het veroorzaakt, waarbij we een algemene misvattingen aankaarten.
 • Stressvolle gevoelens: hoe ze worden gecreëerd en waarom veel gebruikelijke stress-management aanpakken niet werken.
 • Je welbevinden voor je laten werken: toegang verkrijgen tot innerlijk welbevinden en je bron van veerkracht.
 • Hoe we leren om beter om te gaan met gedrag van anderen door meer te begrijpen over stemmingen en “probleemgedrag”.
 • Rust in jezelf vinden, wat er ook gebeurt.

Wij geloven dat ieder mens over innerlijke mentale gezondheid en innerlijk welbevinden beschikt. Het moet alleen “gewekt” worden.

Een klein beetje rust op je werk

Dit is een innovatief programma dat door Swier Miedema wordt verzorgd. Het programma richt zich op mensen die nog aan het werk zijn, maar worstelen met de huidige situatie, of op mensen die al ziek thuis zijn vanwege hun psycho(somatische) symptomen.

Dit is een 12 weken intensief programma dat online wordt verzorgd via Video-conferencing (Facetime, Zoom of Skype), waar deelnemers een intensieve begeleiding krijgen naar het (her)opbouwen van hun innerlijke kracht en het versterken van hun veerkracht.

Je kunt iedere maand inschrijven, dus geen wachttijd tot er facilitators beschikbaar zijn. We zorgen ervoor dat je medewerkers weer zo snel mogelijk terug naar werk komen.

Deelnemers kunnen dit programma persoonlijk ervaren, via de computer of op mobiele apparaten en op tijden die hen uitkomen. Indien nodig kan het programma na 12 weken verlengd worden.

Inhoud omvat:

 • Wat mentale stress werkelijk is en waar het vandaan komt
 • Je veilig weten
 • Hebben we werkelijk controle over de dingen?
 • “Ik wil er gewoon vanaf!”
 • Hoe ik in gemoedsrust leef
 • Wie we werkelijk zijn zonder onze mentale stress

Welbevinden ondersteuning en coaching

We bieden Welbevinden ondersteuning en coaching aan om mensen die bijvoorbeeld de ééndaagse hebben gevolgd en zich verder willen ontwikkelen de gelegenheid te geven om dat te doen.

Dit wordt aangeboden in blokken van drie één-op-één online gesprekken van maximaal 1,5 uur.

De gesprekken worden uitgevoerd door ervaren 3P coaches en kunnen samen met (al of niet zieke) medewerkers worden afgestemd om tijdens of na werktijd te worden ingepland.

Onze inhoud van de ondersteuning of coaching wordt aangepast aan hun specifieke situatie.

Wij geloven dat ieder mens over innerlijke mentale gezondheid en innerlijk welbevinden beschikt. Het moet alleen “gewekt” worden.

Wij zijn anders….

We geven geen advies, maken geen gebruik van technieken of vertellen mensen wat ze moeten doen. Wij onderzoeken en onderwijzen de Drie Principes hoe welbevinden werkt. De deelnemers leren dan hoe het begrip van deze principes mensen op een natuurlijke wijze in staat stelt om toegang te krijgen tot hun innerlijke mentale gezondheid en veerkracht.

Het is onze gemoedstoestand die onze ervaring creëert. Als onze geest vol zit met stressvolle en angstige gedachten, dan ziet die eruit als een modderige poel. Toegang tot onze natuurlijke staat van welbevinden maakt het mogelijk om deze gedachten tot rust te laten komen, waardoor mensen toegang krijgen tot hun innerlijke wijsheid. Dan kunnen ze weer handelen vanuit heldere inzichten en kan de "modder" vanzelf neerdalen.

Hierdoor kunnen mensen toegang krijgen tot hun eigen creativiteit en antwoorden vinden voor hun specifieke situatie: het is immers persoonlijk inzicht of “aha-momenten” die de activator zijn van werkelijke verandering.

Wij zijn overtuigd dat ieder mens over innerlijke mentale gezondheid en innerlijk welbevinden beschikt. Het moet alleen “gewekt” worden.

Effecten van Drie Principes voor Teams:

Als iemand de Principes van welbevinden begrijpt heeft hij/zij:

 • 90% grotere kans om rustig te blijven onder druk
 • 63% groter vermogen om respectvol en met welwillendheid met anderen om te gaan.

Het begrijpen van de Principes leidt tot verbetering van:

 • Creatiever denken
 • Helderheid van geest
 • Slimmer werken
 • Hogere productiviteit
 • Leiderschapsvermogen versterken
 • Ontwikkelen van rapport
 • Welbevinden
 • Veerkracht
 • Communicatie

Bewijs dat over meer dan 20 jaar verzameld is ondersteunt deze claims. Cases studies die bewijs verzamelden laten significante en meetbare verbeteringen in organisaties zien:

VerhoogdVerlaagd
 • Innovatie en oplossingen
 • Financiële omzet
 • Doelen bereiken
 • Winsten
 • Afwezigheid
 • Fouten
 • Onnodige bijeenkomsten
 • Werknemer Burn-out en stress

U kunt hier een uitgebreidere versie van deze resultaten downloaden.

Wilt u deze pagina in PDF-formaat downloaden, klik dan hier:  Brochure 3P voor Teams (215 downloads )

Wil je weten waar dit programma op gebaseerd is? Kijk dan hier om de beginselen van de Drie Principes te leren kennen. Of download het E-book "Je welbevinden terugvinden" hier. Dan maak je kennis met de onderliggende principes en het begrip. In dit document vind de een overzicht van de resultaten die gedurende de laatste 20 jaar met dit begrip behaald zijn.

Drie Principes voor Teams