De Drie Principes uitgelegd.

Deze pagina "De drie principes uitgelegd" is een poging om schriftelijk uit te leggen wat de Drie Principes zijn en wat ze voor je kunnen betekenen. Daarmee maak ik me het mezelf gelijk moeilijk. Dat is omdat de werking van de drie principes verwijst naar het leren omgaan met je bewustzijn en gevoel, wat steeds weer gedreven wordt door je gedachten.

Heel kort: het is een beschrijving van het begrip van jouw omgang met de wereld en jouw ervaringen daarin werken. In zoverre wijkt het af van andere benaderingen, omdat het een begrip is wat altijd op dezelfde manier werkt. Dit begrip helpt om te leren omgaan met je gevoel, je overtuigingen, je emoties, je stress, je onzekerheden, je angsten en zelfs de psychologische aspecten van jezelf. Omdat het altijd op dezelfde manier werkt, is het betrouwbaar en bruikbaar. En dat helpt je om meer midden in het leven te gaan staan, en meer ten volle van het leven te genieten en je zorgen je minder te laten hinderen. Dat heb ik zelf ook ervaren en ik heb er in ruim vier jaar nog geen gat in kunnen schieten. Sterker nog, ik merk dat mijn begrip van hoe het werkt, steeds meer verdiept.

De Drie Principes uitgelegd: Historie.

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw kreeg Sydney Banks, met niet meer opleiding dan (ongeveer) 2e klas middelbare school, een diep inzicht. Met dit inzicht ontdekte hij een verrassend eenvoudige manier om om te gaan met de ervaring die wij allemaal “het leven” noemen. Dit begrip maakt een diepere psycho-spirituele manier van omgaan met ieders ervaringen in het leven mogelijk en blijft ondertussen bijzonder eenvoudig. Daardoor slagen steeds meer mensen er in hun dagelijkse “worsteling met het leven” grotendeels achter zich te laten. Dat helpt hen om gemakkelijker te leven en bijvoorbeeld minder stress te ervaren.

Wat Sydney Banks ontdekte was dat wij ons leven ervaren via ons gevoel dat altijd wordt aangestuurd door ons denken. Dat gevoel helpt ons om te kunnen beoordelen of onze gedachten ons helpen of juist tegenwerken. Wij hebben "denken" nodig om te kunnen (re)ageren op de gebeurtenissen die er rondom jou ontvouwen. Zonder dat zouden we niet veel meer vermogens om te (re)ageren op de wereld hebben als bijvoorbeeld een plant.
Hij realiseerde zich ook dat een gedachte een vluchtig iets is, waarbij je er zelf voor kunt kiezen om die gedachte te “activeren” (in feite aandacht te geven) of niet. Die keuze is vrij, waardoor je zelf kunt kiezen welke gedachten jij gaat realiseren. Dat geeft een volstrekt nieuw perspectief aan hoe jij de wereld beleeft. Wil je meer weten over dit begrip? Kijk dan op deze pagina om Sydney Banks erover te zien en horen spreken.

Dit paradigma is al stevig geland in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar het grootschalig wordt ingezet in de psychologie, sociale zorg, re-integratie van misdadigers, verslaafdenzorg en in coaching. Kijk hier voor verschillende videoverslagen. Gek genoeg begint dit begrip nu pas te landen in Nederland.

Wat is het?

Principes zijn basisuitgangspunten, die altijd waar zijn en altijd hun invloed uitoefenen. Een voor iedereen bekend principe is het principe van de zwaartekracht. Iets wat valt, valt altijd naar beneden. Dat geldt ook voor de Drie Principes. Ze werken altijd op dezelfde manier.

In dit stuk de Drie Principes uitgelegd gaat het over Mind, Consciousness en Thought. Mind is daarbij altijd aanwezig in een levend wezen, en is de intelligentie die zorgt dat je levende systeem in orde blijft. Heel eenvoudige gezegd: je moet een levend wezen zijn, anders kun je geen bewustzijn en al helemaal geen denken ontwikkelen. Een levend wezen moet zich echter wel bewust zijn (Consciousness) van zijn omgeving, anders ben je overgeleverd aan die omgeving. Dat bewustzijn ervaar je via je zintuigen. Als laatste heb je iets nodig om te begrijpen hoe je leven en bewustzijn met elkaar verbindt. Daarvoor heb je Thought. Met Thought maak je "chocolade" van wat je meemaakt. De kracht van denken maakt het mogelijk dat je (re)ageert op wat je ervaart, en zorgt ervoor dat je zo actief dingen kunt ervaren. Deze drie componenten vormen in wisselende samenstellingen jouw ervaring.

De Drie Principes kun je zo beschrijven:

  1. Mind. Mind is de intelligente energie die achter het leven schuilgaat. Mind zorgt ervoor dat een wond automatisch heelt, dat je automatisch cellen vervangt in je lichaam, dat vogels weten waar ze naartoe moeten vliegen als ze de seizoenstrek beginnen. Mind zorgt er ook voor (en dat is minder bekend) dat jouw standaard “mode-of-operation” er één van mentale rust is. Als je dus leert om MInd tot rust te brengen zul je mentale rust ervaren.
  2. Consciousness. Om de wereld te beleven moet je je bewust zijn van wat je ervaart. Dat doe je door je zintuigen en je gevoel. Hoe sterker je je bewustzijn is, hoe meer/beter je waarneemt. Anderzijds heb je ook je zintuigen nodig om je realiteit te creëren, om vorm te geven aan wat je ervaart.
  3. Thought. Dit is de gave van gedachten. Gedachten helpen je om te begrijpen wat je meemaakt, en via je gedachten wordt je realiteit gecreëerd. Je ervaart de wereld alleen via je gedachten. Dat komt omdat je ervaring altijd via analoge elektrische signalen in je brein komt, die daar via je denken En zeker ook via eerdere herinneringen en dat wat je geleerd hebt, een ervaring van creëert. Omdat wij gedachten beoordelen via ons gevoel, kun je de koppeling maken naar je bewustzijn (daar wordt je je immers bewust van je gevoel) en kun je ervaren wat je “overkomt”. Daarmee creëer je jouw realiteit.

Hoe werkt het?

Je ervaart altijd het gevoel van je gedachten in het moment. Nooit uit het verleden, nooit uit de toekomst. Dat is je kompas (of roer zoals Sydney Banks het noemde). Daarmee heb je een zeer fijn instrument waarmee je kunt bepalen hoe je je realiteit op dit moment ervaart. Zeg maar: door welke bril je naar de wereld kijkt. Heb je een minder dan neutraal gevoel, dan heb je op de één of andere manier een minder dan neutrale gedachte gehad die er toe leidt dat je deze situatie als (min of meer) negatief ervaart. Heb je een positief gevoel, dan heb je kennelijk een positieve gedachte. Vergis je niet: dit wordt voortduren beïnvloed door wat je eerder hebt mee gemaakt, het filter waardoor jij de ervaring meemaakt.

De drie principes uitgelegd: Het grootste probleem (en kans!) met denken

Wij geloven onze negatieve ongecontroleerde gedachten, terwijl ze meestal helemaal niet waar zijn.
Dat betekent dat jij je gedrag laat beïnvloeden door een gedachte die onjuist of ongecontroleerd is, en je zo van de regen in de drup laat komen. met alle gevolgen van dien.
Die negatieve gedachten leveren je een paar dingen op: 1. Je gaat je naar voelen. 2. Ze kosten heel veel energie. 3. Ze kosten tijd, 4. Ze kosten je iets in een relatie (met jezelf of met een ander).

Het geloven van je eigen (en andermans) negatieve of ongecontroleerde gedachten levert je dus maar weinig nuttigs op zijn een verspilling van energie en tijd en zijn ook niet goed voor je relaties.

Kijk eens hoe dit zinnetje bij je aankomt: "Als je niet onmiddellijk in actie komt om je minder dan neutrale gedachte op te lossen, is hij hoogstwaarschijnlijk niet waar." (Dus: zolang je erover blijft piekeren, loop je jezelf voor de voeten.)

En nu komt het: Ieder mens heeft volkomen vrijheid om kiezen welke gedachte hij gaat voeden/aandacht geven. Een gedachte heeft namelijk, in tegenstelling tot wat wij vaak denken, uit zichzelf geen enkele macht over jou. Die overtuiging (dat een gedachte macht over je heeft) is op zich niet zo vreemd, omdat wij geleerd hebben dat wij onze wereld via onze gedachten begrijpen. We hebben daarbij bedacht dat ons gevoel samenhangt met de omstandigheden. Die gedachte is volkomen normaal, maar wel onjuist. Je bent van jongs af aan zo geconditioneerd, en dat is soms lastig van je af te schudden. Jouw gevoel hangt alleen maar samen met jouw gedachten, en van niets of niemand anders. Het vervelende is alleen, dat aan gevoel heel vaak gedrag zit gekoppeld.

Zodra je je dus realiseert dat je zelf kunt kiezen welke gedachte jij voedt, kun je meer kiezen hoe je je voelt en zul je sneller tot mentale rust terugkeren.

Dus: andere gedachte, andere ervaring en dus ander gedrag. Jij bent het immers die zelf kiest welke gedachte je tot leven gaat wekken, en welke ervaring je daarbij beleeft. Dat werkt altijd op dezelfde manier.

You are not the thinker

N.B.: Tolle verwijst hier naar "persoonlijk denken" en "de persoonlijke mind".

Waarom is dit anders dan andere ideeën over "mindfulness"?

Je beleeft altijd het gevoel van je denken in het moment. Dat betekent dat je als je je blij of verdrietig voelt, er altijd een (al of niet bewuste) gedachte achter zit.

En het betekent ook dat jouw denken verantwoordelijk is voor wat jij voelt. Dat gaat lijnrecht in tegen wat je altijd geleerd hebt, n.l. dat de omstandigheden jouw gevoel veroorzaken. Waardoor je ineens kunt ontdekken dat je niet meer afhankelijk van de omstandigheden hoeft te zijn om je op een bepaalde manier te voelen, maar dat je daar zelf invloed op kunt uitoefenen. Daarmee ontstaat er vrijheid om te kiezen of je je door een bepaalde omstandigheid wil laten beïnvloeden of niet. Je hebt dan ineens met je gevoel een prachtig kompas om te bepalen of je iets wil ervaren of niet. De vrijheid die daar van uitgaat is bijzonder.

Daarbij komt dat je er niets voor hoeft te doen. Vrijwel elke andere aanpak vanuit de mindfulness wereld (en de psychologie, trouwens) verwacht dat je iets dóet. Bijvoorbeeld positief denken, je gedachten aanpassen, nare ervaringen verwerken... Bij de integratie van het begrip van de Drie Principes hoef je alleen maar te begrijpen hoe het werkt, niets meer, en lossen de gedachten zichzelf op. Waarom? Omdat jouw mentale systeem zo gebouwd is, dat je, als je het met rust laat, weer tot rust komt. Betekent dat dan dat je in slaap valt? Geenszins, je bent namelijk veel beter in staat om de huidige situatie (met een helder hoofd) te beoordelen en daar actie op te ondernemen.

De Drie Principes uitgelegd: Wat betekent dat dan voor jou?

Je zult je ontdekken dat jij, en alléén jij, verantwoordelijk bent voor de gedachten die jij activeert/voedt/beleeft/ervaart. En dus ook jouw gedrag. Jouw beleving van de wereld heeft alleen te maken met welke gedachten jij kiest om te “beleven/ervaren etc.”.

Jij kunt dus bewuster kiezen welke gedachten jij gaat gebruiken, door boze, sombere of negatieve gedachten niet te voeden met energie. Het effect daarvan is dat je minder zult piekeren, je zorgen maken of zelfs minder depressief zult voelen. Daardoor zul je veerkrachtiger worden, want als er dan iets vervelends gebeurt in je leven, zul je daar minder last van hebben, of minder van slag zijn. Op deze pagina kun je zien welke voordelen dit voor jou geeft. Dit zijn resultaten uit meer dan 20 jaar onderzoek naar de Drie Principes.

De Drie Principes uitgelegd: De extra's:

Aan de plus-kant van het leven zul je ontdekken dat je meer geniet van die kleine mooie dingen in het leven, dat er meer rust ontstaat in je gedachten (je voedt immers die negatieve gedachten veel minder). Daarmee houd je meer energie over voor constructieve of productieve dingen.

Dan misschien wel de belangrijkste: Als je er in slaagt om meer tot rust te komen (dus je bewust te maken wat jouw denken met je doet), gaat automatisch je stressniveau omlaag. Dat is goed voor je gezondheid, maar niet in het minst voor een succesvolle invulling van je werksituatie. Stel je eens voor dat je in in relatieve rust je werk kunt doen, hoeveel productiever maar ook prettiger in de omgang je zou zijn... en over hoeveel meer creativiteit je zou beschikken...
We kennen allemaal wel die momenten dat je "in flow" bent. Dan gaat alles vanzelf, moeiteloos, en met volle concentratie. Je bent dan op je best! Flow komt aantoonbaar vaker voor al je bewuster bezig bent met je gedachten.

Als extra bonus zul je ontdekken dat, omdat er rust in je is ontstaan, je langzaam maar zeker diepere inzichten gaat ontwikkelen die je helpen je uitdagingen op te lossen. Daardoor slaag je er in om fundamentele oplossingen te vinden voor dingen die eerder moeilijk oplosbaar leken te zijn. Er ontstaat een nieuwe creativiteit, die eerder overschreeuwd werd door de veelheid aan gedachten (de herrie, de pratende aap, het hoempapa orkest, de mentale diarree) in je hoofd.

De Drie Principes uitgelegd: Je bent nooit uitgeleerd

Verder geldt: hoe meer je verdiept in dit begrip, hoe meer lagen je er in ontdekt. Je kunt hier dus eigenlijk niet in uitgeleerd raken, omdat er altijd een dieper niveau is wat je kunt ontdekken.

De Drie Principes uitgelegd: De essentie

Bij je verdiepen in de principes gaat het uiteindelijk om de ontwikkeling van je iets bewuster kijken naar je ervaring.

  • 5% Bewuster kijken naar die ervaring levert al gauw 15% rendement in productief gedrag op.
  • Daarnaast zal je merken dat zelfs je gezondheid vooruit gaat omdat je stress-niveaus vanzelf minder hoog zullen worden.
  • De helderheid van denken wordt vergroot
  • De snelheid van denken wordt verlaagd
  • Je creativiteit versterkt
  • Je veerkracht wordt vanzelf groter.

De Drie Principes uitgelegd: Tot slot

Zul je nooit meer boos, somber, verdrietig of negatief zijn? Nee, je blijft immers een gewoon mens, maar als je weet dat je huidige ervaring weer voorbijgaat (zo werkt het systeem immers altijd), is dat een stuk beter te verdragen. En wat overblijft is een stuk prettiger.

Ik hoop dat ik met dit stuk "De Drie Principes uitgelegd" je helpt te beginnen om dit waardevolle begrip een plaats te geven in je leven. Voor mij is het een manier van leven die mij rust geeft, wat er ook gebeurt. Dit begrip zorgt dat ik meer energie heb, en dat ik oplossingen vind voor de uitdagingen die er vanuit de omstandigheden op mij af komen. Ik ben gestopt met zoeken naar andere manieren.

Als ik je interesse gewekt heb, en wilt weten hoe dit begrip je leven kan positief beïnvloeden, kijk dan eens op mijn pagina "Gratis downloads". Deze pagina "De Drie Principes uitgelegd" is dan alleen maar een begin voor jouw ontwikkeling naar groei en welbevinden.

Wil je een meer uitgebreide uitleg van dit gedachtegoed? Als je je inschrijft op mijn maillist krijg je een link naar een gratis e-book toegestuurd. Of je klikt op de eerste knop hieronder. Dan kun je thuis op je gemak nog eens nalezen wat ik hiermee bedoel en wat het voor jou kan opleveren. Wil je het uit mijn mond horen? Ik kom het je wát graag vertellen! Klik daarvoor op de tweede onderstaande knop, en maak een afspraak in mijn on-line agenda. We kunnen dat face-2-face afspreken, telefonisch of via een videoverbinding, wat jou het beste uitkomt. Ik kijk er naar uit om je te spreken!

De Drie Principes uitgelegd