Team Optimalisatie Training

Team optimalisatie programma

Je wilt dat je team optimaal presteert. Toch gaan er regelmatig een aantal dingen niet goed en die zou je graag willen verbeteren, maar je heb geen idee hoe.
Dit zijn een aantal van de hoofdredenen die soms niet goed gaan:

Het lukt het team steeds niet om de vooraf geplande resultaten te behalen.

 • Dat leidt tot wederzijdse ergernis, maar niemand neemt actie.
 • De medewerkers in het team kijken naar buiten om het niet functioneren te verklaren en niet naar zichzelf.
 • Er is steeds weer verwarring over welke resultaten er te behalen zijn en deelresultaten zijn niet goed op elkaar afgestemd.
 • Het lijkt of het team niet echt betrokken bij de te behalen doelen.
 • Men streeft naar “het gezellig met elkaar hebben” i.p.v. doelen met elkaar te behalen.

De taken en rollen zijn steeds niet goed verdeeld.

 • Niet iedereen weet precies wat zijn/hoor rol is in het team, waardoor de resultaten tegenvallen.
 • Sommigen nemen een groter deel van de verantwoordelijkheid dan anderen en staan zich daarop voor.
 • Er zijn ook teamleden die graag een grotere rol willen en die krijgen ze niet.
 • Sommigen krijgen taken en rollen toegewezen die ze niet leuk of te onbelangrijk vinden, ze pakken dan hun rol/taak niet op.
 • Teamleden krijgen taken en/of rollen toegewezen waar ze van nature niet goed in zijn.

Het lukt niet om een open en constructieve communicatie te creëren.

 • Er worden favoriete personen binnen het team gehandhaafd, waardoor er jaloezie kan ontstaan.
 • Sommige dingen zijn “niet bespreekbaar” in het team, waardoor er scheve verhoudingen kunnen ontstaan.
 • Er is sprake van dominantie in het team, sommigen hebben meer te zeggen in het team dan anderen, dat gaat schuren.
 • Je merkt dat er een “voorbedachte” vaste manier van communiceren binnen het team. Dat helpt niet bij een open en constructieve communicatie. (Dat doen we altijd al zo…). Dat leidt tot stagnatie en de openheid wordt geweld aan gedaan.
 • Je slaagt er niet in duidelijk te maken wat je tot doel hebt, maar je grijpt ook niet in als het niet goed gaat.

Er bestaat steeds weer onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden. (er is geen sprake van eigenaarschap, de schoen past niet)

 • Het is niet of nauwelijks duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, waardoor beslissingen en uitvoering stagneren.
 • Er bestaat een scheve verdeling van de verantwoordelijkheden, waardoor sommigen zich belangrijker vinden in het team dan anderen.
 • Teamleden nemen geen eigenaarschap waarvoor ze deel uitmaken van het team. Daardoor starten activiteiten te laat of worden onvolledig afgehandeld.
 • Soms lopen teamleden er de kantjes vanaf en daar worden ze niet op aangesproken, want: “Dat doen wij hier niet zo!”.

Zou het niet geweldig zijn als je zoiets in werking kon stellen?

Nou, dat kan. Met deze revolutionaire insteek kan dat sneller dan je maar vermoedt. Ik durf te zeggen dat het onderliggend begrip wat dit Team optimalisatie programma ondersteunt, de komende jaren voor een enorme verbetering gaat zorgen in de manier waarop wij ons werk doen. Ik denk dat je daar maar beter als één van de eersten bij kunt zijn.

En dat is niet het enige.

Door de ondersteuning van het onderliggende begrip gaan de teams die door dit programma zijn gegaan zich vanzelf ontwikkelen. Je zult gaan merken dat het team minder aansturing vereist. Dat heeft een positief effect op haar omgeving. Bovendien gaat het team structureel op zoek naar manieren om hun bijdrage te verbeteren.

Dit zijn de resultaten die teams laten zien als gevolg van het Team optimalisatie programma:

Qua resultaten:

 • Het team komt uit haar lethargie, gaat weer produceren, behaalt haar doelen. Zij is weer een gewaardeerd onderdeel van de organisatie en heeft daar lol in!
 • Er ontstaat nieuw elan in het team en de leden stimuleren elkaar om hun doelen en hun bijdrage aan de organisatie te behalen. Ze voeren hun werk steeds beter uit en zijn steeds beter in het effectief en efficiënt behalen van hun doelen.
 • Het team kijkt in eerste instantie naar zichzelf en haar eigen functioneren, pas daarna gaat het naar externe omstandigheden kijken. Daarmee groeit het inzicht in haar eigen functioneren en past zichzelf daar voortdurend in aan.
 • Omdat er een goed begrip is van de bijdrage die het team levert, slagen ze er steeds beter in om die bijdrage af te stemmen op de omliggende organisatie. Daar krijgen ze ook positieve feedback op, waardoor ze niet alleen zelf, maar ook de teams om hen heen steeds beter gaan presteren.
 • De onderlinge teamleden gaan zich beter productief tot elkaar verhouden, er ontstaat meer begrip voor elkaar. Er ontstaat meer begrip in wie waar goed in is en hoe het werk effectief en efficiënt kan worden verdeeld. Dat levert meer begrip voor posities ten opzichte van elkaar op, de teamleden werken samen aan het beste resultaat, en ondersteunen elkaar daar in.

Qua taken en rollen:

 • Er is een strakke rolverdeling, iedereen weet precies waar ieder individu voor verantwoordelijk is.
 • Daardoor werkt iedereen gemakkelijker samen, want iedereen weet van elkaar welk deeltje ieder invult. Zo kunt je gaan voorsorteren op wat je teamgenoot doet en kun je de samenwerking verbeteren.
 • Omdat iedereen weet wat er van eenieder verwacht wordt, loopt het totale proces in het team ook veel soepeler. De individuele leden gaan proactief op elkaar anticiperen.
 • De leden in het team krijgen steeds meer de rollen/taken die bij hun talenten passen. Daardoor gaan het werkplezier en de resultaten omhoog.
 • Het team ontleent steeds meer plezier aan de duidelijkheid die ontstaan is, waardoor het team als geheel steeds beter gaat presteren.
 • Er ontstaat een atmosfeer van “wij doen het samen” waardoor de teamleden elkaar spontaan gaan ondersteunen, om gezamenlijk het werk beter aan te kunnen. De medewerkers ontdekken steeds meer overlap in elkaars werkzaamheden, zodat een eventuele ziekte geen productiviteitsproblemen oplevert.
 • Het stressniveau daalt, omdat dat leden zekerheid ontlenen aan het “er voor elkaar zijn”. Daardoor zien zij bijvoorbeeld een plotselinge verandering als een uitdaging, in plaats van als een belemmering.

Qua Open en constructieve communicatie:

 • De communicatie is helder en open, ieder snapt of wil snappen wat er van hem of haar verwacht wordt. Als dat niet duidelijk is, wordt eerst duidelijkheid gecreëerd, daarna worden pas volgende stappen gemaakt.
 • Er is nauwelijks meer sprake van niveauverschillen, behalve de zeer overduidelijke en dan zodanig, dat ze leiden tot een verbetering van de resultaten. Bovendien streeft het team via overleg zelf naar een vereffening van de taken, waardoor leden elkaars vervangers kunnen zijn, mocht dat nodig zijn.
 • Er is geen sprake meer van verschillen in statuur van de verschillende leden. Het zich beroepen op een dergelijke statuur wordt niet meer als constructief gezien.
 • Door de verbetering van de interne communicatie, worden er minder fouten gemaakt. Dat leidt tot minder verspilling, en zijn de eindresultaten beter van kwaliteit.
 • Individuele leden van het team gaan zich veiliger voelen, omdat er een stabiel basisbegrip ontstaat waar de leden op gaan rekenen. De teamleden beschouwen dat nu als vanzelfsprekend.
 • De teams gaan als gevolg van de verbeteringen bij hun team ook onderling in overleg om de intra-team prestaties te verbeteren. Daardoor gaan tussenproducten steeds beter op elkaar aansluiten, waardoor het QoS percentage steeds verder daalt.
 • Er ontstaat een inktvlekwerking die een steeds positiever effect op een steeds groter deel van de organisatie gaat hebben. Deze dynamiek zorgt ervoor dat er een soort van positieve “vibe” ontstaat in het gehele bedrijf.  De totale gemoedstoestand in het bedrijf verbetert daardoor.

Qua verantwoordelijkheid:

 • Het team is trots op haar verdeling van de verantwoordelijkheden, en ontleent daar zelfvertrouwen en een “gevoel van erbij horen” aan.
 • De teamleden ervaren ook een gevoel van gelijkheid, waardoor eenieder het gevoel heeft “deel uit te maken” van het team. Dat levert een bijdrage aan het grotere geheel.
 • Teamleden kennen hun individuele verantwoordelijkheden goed, en weten ook hoe die aansluiten op die van andere teamleden.
 • Er is sprake van de opbouw van een kennis-kern, waardoor het team heel goed weet hoe het kan omgaan met afwijkende situaties. Zo kan het team toch het beste resultaat te behalen.
 • Kennis wordt zo goed mogelijk gedeeld binnen het team. Zo weet iedereen wat er binnen én buiten zijn verantwoordelijkheid kan, en moet gebeuren.
 • Er wordt ook "over de schutting” (buiten de eigen verantwoordelijkheid) gekeken. De interne processen sluiten zo goed aan bij deelprocessen die zich buiten het team afspelen.
 • Er is sprake van een goede en zorgvuldige communicatie tussen de manager en het team. Daardoor ontstaat steeds meer duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is.

Waarom dit Team Optimalisatie programma?

Ik ben zelf  vele jaren (>20) actief geweest als projectleider, programmamanager en ook als consultant. Ik begrijp waar je tegenaan loopt. Ik heb er ook mee geworsteld. En ik heb de laatste 8 jaren besteed aan het uitzoeken hoe je dat het beste kunt doen. Wat ik heb ontdekt, is dat de beste aanpak niet in methoden of technieken zit. Hij zit in de gemoedstoestand van je teamleden (en die van jou). Het werkt heel simpel: Goede gemoedstoestand, goede resultaten, slechte gemoedstoestand, slechte resultaten. Als jij (en je team) dus leren om de gemoedstoestand van jou en je team te verbeteren, gaat je team vanzelf beter presteren. Waarom? Omdat mensen en teams met minder stress, substantieel beter presteren. Dat is met wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Omdat er dan ruimte ontstaat om verstandig na te denken en te handelen, en niet te reageren op de waan van de dag. En weet je wat het allermooiste is? De verandering die je aanbrengt in het team is fundamenteel. Ze zullen alleen maar verder gaan met doorontwikkelen, en het team gaat steeds beter functioneren.

Hoe ziet het Team optimalisatie programma er uit?

Het is een programma dat bestaat uit 8 dagdelen verdeeld over vier dagen.

Het Team optimalisatie programma begint met een representatieve steekproef uit de populatie om vast te stellen waar de knelpunten liggen. Dat doen we met een aantal interviews. Daarbij wordt in ieder geval de manager geïnterviewd maar ook een representatief deel van het team.

Daarna volgen er een reeks van vier dagen training.

Dag 1.

 • Deel 1: Inleiding in een andere manier van kijken naar wat je voor de voeten loopt.
  Resultaten, wat gaat er fout?
 • Deel 2: Resultaten, hoe pakken we ze beet vanuit deze andere manier van kijken zodat we ons daar succesvol over voelen en de resultaten er steeds beter zijn.

Dag 2.

 • Deel 1: Korte recapitulatie met het team voor wat er tot dusver lukt.
  Taken en rollen, wat gaat er fout?
 • Deel 2: Taken en rollen, hoe pakken we ze beet vanuit deze andere manier van kijken zodat we ons daar succesvol over voelen en de resultaten er steeds beter zijn.

Dag 3.

 • Deel 1: Korte recapitulatie met het team voor wat er tot dusver lukt.
  Communicatie, wat gaat er fout?
 • Deel 2: Communicatie, hoe pakken we dit beet vanuit deze andere manier van kijken zodat we ons daar succesvol over voelen en de resultaten er steeds beter zijn.

Dag 4.

 • Deel 1: Korte recapitulatie met het team voor wat er tot dusver lukt.
  Verantwoordelijkheid, wat gaat er fout?
 • Deel 2: Verantwoordelijkheid, hoe pakken we ze zo beet vanuit deze andere manier van kijken zodat we ons daar succesvol over voelen en de resultaten er steeds beter zijn.

Indien noodzakelijk geven we op een later moment nog een halve dag nazorg, dat is inbegrepen in de prijs.

De prijs van het Team optimalisatie programma

De prijs voor dit Team optimalisatie programma is € 1.575= per deelnemer, met een minimum aantal deelnemers van 5.

Voor wie is dit Team optimalisatie programma geschikt?

Dit Team optimalisatie programma is bedoeld voor teams die moeite hebben op één of meer van de volgende gebieden:

 • Het lukt het team steeds niet om de vooraf geplande resultaten te behalen.
 • De taken en rollen zijn steeds niet goed verdeeld.
 • Het lukt niet om een open en constructieve communicatie te creëren.
 • Er bestaat steeds weer onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden. (er is geen sprake van eigenaarschap, de schoen past niet)

Wat maakt mij gekwalificeerd?

Ik heb ruim 20 jaar ervaring op het gebied van team begeleiding in (soms zeer) complexe team uitdagingen. Daarbij waren complexe en grote projecten betrokken, maar soms ook tamelijk recht door zee teams die gewoon productie moesten draaien.

Dat heb ik gecombineerd met een revolutionaire manier van coaching en training die al ruim 40 jaar haar successen viert buiten Nederland. Het fundament van dit denken krijgt nu ook in Nederland een steeds grotere schare volgers, met name vanwege de bijzondere resultaten die ermee behaald worden. Deze aanpak heeft zich in het verleden al bewezen bij grote technologische bedrijven, die onder extreem hoge druk creatieve oplossingen moesten creëren.

Wil je weten waar de achterliggende begrip waar deze training op gebaseerd is? Kijk dan hier voor informatie over Sydney Banks, degene die dit oorspronkelijk verwoord heeft, kijk op deze pagina voor een korte beschrijving, of download mijn e-Book over dit onder werp hier.

Heb je interesse in het programma Team optimalisatie training? Neem contact op via de mail of telefoon, of klik op bovenstaande button om naar mijn online agenda te gaan en een afspraak te plannen. Let op: de eerste 5 boekers krijgen 10% korting!