Nieuwe Jaargang gepland! Lees onderstaand de data voor 2022/2023

Opleiding tot Drie Principes facilitator

In deze opleiding tot drie principes facilitator leid ik je op tot het kunnen uitleggen en integreren van het gedachtegoed van de drie principes. Daarmee leer je om de principes te integreren in je leven en te begrijpen hoe dat voor anderen werkt. Omdat je leert om dit vanuit je authenticiteit te doen, zal het altijd jouw persoonlijke boodschap zijn.

Je leert bij mij geen methoden en technieken, maar een begrip en inzicht wat je de rest van je leven in een leercurve zet. Zo ervaar je "een leven lang leren", zonder dat je daarvoor studieboeken hoeft te bestuderen. Het begrip van de drie principes nodigt uit tot spontaan leren en reflectie.

Je leert bij mij hoe het menselijk psychologisch systeem écht werkt, en hoe dat zonder uitzondering bij anderen is te begrijpen. We gaan samen op onderzoek uit om te begrijpen hoe dit effect heeft in het menselijk leven. Daardoor leer je dat je vanuit dit inzicht volstrekt vrij bent om anders te kiezen om te reageren. Dat levert een diep inzicht in hoe je constructief kunt omgaan met je ervaringen en hoe je anderen kunt helpen dat ook te doen.

Maak kennis met het gedachtegoed van de Drie Principes

Sydney Banks zei ooit:

"If the only thing people learned was not to be afraid of their experience, that alone would change the world."

Het gedachtegoed van de drie principes laat je zien hoe je kunt kijken naar de menselijke ervaring, en daarmee om te gaan zodat hij je niet meer beangstigt. Zo krijg je vrijheid om te kiezen wat en hoe jij je leven wil ervaren, waardoor je zelf voor de meest aangename manier zult kiezen.

Daardoor krijg je:

 • Minder stress, waardoor je je beter voelt en gezonder wordt
 • Betere verhoudingen met je dierbaren
 • Een rustiger geest
 • Meer creativiteit
 • Hogere productiviteit
 • Meer en dieper inzicht in wat er voor jou werkelijk toe doet
 • Beter begrip van je eigen authenticiteit
 • Je leven lang leren

Doel van het programma drie principes facilitator

Het doel van het programma is om jou in de termijn van negen maanden zover op te leiden in het gedachtegoed van de drie principes, dat je in staat zult zijn om dit gedachtegoed te integreren in je leven, je werk. Daarnaast zul je in staat zult zijn om mensen in teamverband in te leiden in die drie principes. We gaan werken aan jouw (inter)persoonlijk leiderschap. Je kunt dan, meer nog dan je nu doet, werkelijk jouw toekomst in eigen hand te nemen, deze vorm te geven en over te dragen aan anderen. Daarmee ben je dan ook in staat om te leiden vanuit dit bijzondere gedachtegoed.

Resultaat van het programma drie principes facilitator

Na het tijdsbestek van training van twaalf maanden zul je in staat zijn om:

 • Vanuit intrinsieke rust je persoonlijke en werkzame leven vorm te geven. Daardoor zal je structureel beter om kunnen gaan met stressvolle situaties, een hogere productiviteit hebben, stabieler zijn naar jezelf en je omgeving. Je zult leren minder spanning op te bouwen, grotere synergie vinden in je bestaande werk, en daarbij ook nog een meer gewaardeerd collega worden.
 • Je relatie met je partner en je andere dierbaren zal door het ontwikkelen van dit gedachtegoed verbeteren. Omgaan met diegenen die je lief zijn gaat je gemakkelijker af. Je verwerft het inzicht dat het niet alleen voor jou, maar ook voor hen op dezelfde manier werkt.
 • Een aanzienlijk versterkt “rapport” opbouwen naar je cliënten en binnen je organisatie. Je cliënten gaan je meer beschouwen als de “persoon die hen werkelijk helpt”. Daardoor gaan je collega’s je meer beschouwen als een collega waar je op kunt bouwen en die als rustpunt in de organisatie gaat fungeren.
 • Je denken wordt helderder, waardoor je gemakkelijker bij je innerlijke wijsheid komt. Dit betekent dat je gemakkelijker creatieve(re) oplossingen gaat vinden in je privéleven, je sociale leven en je werk.
 • Jouw productiviteit verhoogt. Je besteed minder tijd aan, wanneer dingen niet goed gaan, jezelf daarvoor te straffen. Je verspilt dus minder tijd .
 • Omdat je steeds beter gaat begrijpen hoe het systeem werkt, ben je steeds beter in staat om te begrijpen hoe het voor anderen ook kan werken, waardoor het overdragen ook steeds gemakkelijker wordt.
 • Dat alles zorgt ervoor dat jouw menselijkheid nog meer zichtbaar wordt, waarvan de mensen om je heen ook gaan profiteren.
 • Vanaf de eerste dag na het begin van de training zul je al handvatten hebben om je leven fundamenteel anders in te richten.

Relevantie van dit programma in het psycho-sociale domein.

Het gedachtegoed van de drie principes kent al een geschiedenis van 50 jaar. Verwoord door Sydney Banks in 1972, heeft het haar sporen ruimschoots verdiend in het sociale domein en in de psychiatrische zorg. Juist op dit gebied werd in de loop der jaren intensief geëxperimenteerd en werden bijzondere resultaten behaald.

In de VS en het Verenigd Koninkrijk worden al jaren bijzondere resultaten behaald op het gebied van psycho-sociale zorg. Dat betreft onder meer het gevangenis-wezen, de jeugdzorg, het onderwijs en de medische zorg. Het internet staat vol met getuigenverklaringen en video's van mensen die hun leven onder hun handen zagen veranderen. Dit gedachtegoed heeft steeds weer een blijvende impact op vele mensenlevens.

Niet alleen in de psycho-sociale zorg, maar juist ook in het bedrijfsleven hebben de principes hun nut al jaren bewezen. Er zijn keer op keer bijzondere resultaten behaald met de toepassing van dit gedachtegoed in organisaties, met soms verbijsterende resultaten. Manager die van de ene op de andere dag ineens "mens" werden, grote industriële organisaties die plotseling bijzondere financiële resultaten behalen. Die kunnen eerder toegewezen worden aan het functioneren van mensen dan dat er marketing, sales of gewoon technische veranderingen aan ten grondslag liggen. Steeds meer organisaties en bedrijven krijgen interesse in de toepassing van deze principes, omdat ze helpen om betere resultaten te krijgen tegen een minimale investering. Dit gedachtegoed betaalt zich jarenlang uit.

Over mij als Trainer

Op 13 april 2018 werd ik door een goede vriendin geïntroduceerd in het gedachtegoed van de principes. Vanaf dat moment heb ik alles wat ik maar kon vinden over de principes, gelezen, beluisterd en bekeken.. Het leidde (voor mij) tot een snel begrip van waar het over ging. In 2020 ben ik toegetreden als drie principes practitioner bij de 3PGC, de Three Principles Global Community. Daarvan zijn er ca 170 wereldwijd. Ik voldeed toen aan de toelatingseisen van de 3PGC. Sinds 2021 geeft ik ook "grounding sessions" voor Apprentice Practitioners (zij zijn in opleiding om Practitioner te worden), en dat is steeds weer een inspirerende ervaring. Grounding sessions zijn volgens ons nodig in je ontwikkeling als practitioner om het verband tussen het gedachtegoed en het dagelijkse leven scherper te krijgen.

De training die ik geef richt zich op praten over de principes in de context van het leven. Ik ben vooral een pragmaticus, en zoek dus vooral naar de relevantie van 3P in jouw en mijn leven. Mocht je meer willen weten over hoe ik de principes benader, ga dan kijken op mijn YouTube kanaal, er staan daar inmiddels meer dan 50 video's die ik samen met Eline Sluys heb opgenomen. Dan krijg je een idee van hoe ik individueel de principes benader.

De inhoud van het programma drie principes facilitator

In dit programma krijg je inzicht in je eigen functioneren als individu, als partner, als medewerker en als leider. Je krijgt inzicht in hoe jouw mentale systeem functioneert, waardoor dat werkelijk begrijpelijk wordt zonder beperkend te worden. Daarmee ontwikkel je de gelegenheid om je zelfstandig verder te ontwikkelen, zodra je de basisbegrippen van dit programma hebt geïnternaliseerd. Je krijgt hiermee de gelegenheid om jouw eigen vorm van acteren in de wereld te ontwikkelen, die uniek is voor jou als persoon. Zo heb je na een relatief korte periode een eigen set van begrip in huis om je onafhankelijk door te ontwikkelen naar een volwassen vorm van individueel en gezamenlijk  leiderschap dat zal mee-ontwikkelen met jouw persoonlijke ontwikkeling.

In dit programma ga je leren om nog meer op jezelf te vertrouwen, omdat je leert dat je alles wat je nodig hebt al in huis hebt. Het belangrijkste wat mijn rol daarin is, is inzicht en begrip bij je beschikbaar maken. Het programma is volledig gebaseerd op het begrip van de drie principes (oorspronkelijk in 1972 verwoord door Sydney Banks). Deze principes geven toegang tot een begrip van het menselijk psychische systeem, wat voor ons allemaal op dezelfde manier werkt. Daardoor ga je jezelf beter begrijpen en waarom je bepaalde dingen doet of nalaat, maar belangrijker nog: je gaat begrijpen dat dat voor anderen net zo werkt. Waarmee je een fundamentele sleutel hebt om menselijk gedrag te begrijpen en functioneel effectief te beïnvloeden.

Het programma heeft de duur van negen maanden. Het bestaat uit vier blokken van twee maanden en één afrondblok van één maand. Je zal merken dat al snel na het begin van het programma de eerste effecten bereikt zullen worden, waar voortdurend op wordt voortgebouwd.

Gedurende het gehele traject wordt je opgenomen in een besloten Facebookgroep, waar je met je collega-cursisten kunt uitwisselen en delen.

Blok 1: Persoonlijke vorming (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het eerste blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus in dit blok ligt bij het verinnerlijken van het gedachtegoed van de drie principes, waardoor je steeds meer gaat begrijpen, dat dit gedachtegoed altijd op dezelfde manier werkt, en daardoor de basis kan worden voor jouw persoonlijke betrouwbaarheid.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 1. (on-site Rosmalen).

Blok 2: Interpersoonlijke vorming (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het tweede blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus van dit blok ligt op het interpersoonlijk benutten van het gedachtegoed van de drie principes, hoe dat in te zetten bij interpersoonlijke interactie met anderen, en hoe je daarmee voor iedereen het leven gemakkelijker maakt. Daardoor kun je een bron van rust in je omgeving worden, waardoor je “rapport” met je omgeving vergroot.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 2. (on-site Rosmalen).

Blok 3: Persoonlijk Leiderschap (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het derde blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus in dit blok ligt op het begrip van hoe de principes jouw persoonlijk leiderschap kunnen ondersteunen,  hoe zich dat tot anderen verhoudt. Wat is jouw rol daarin, hoe kun je die voor jezelf helder krijgen, en hoe ga je dat integreren in jouw persoonlijke authenticiteit.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, persoonlijke opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 1. (on-site Rosmalen)

Blok 4: Interpersoonlijk Leiderschap (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het vierde blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus in dit blok ligt op het begrip van hoe de principes in relatie tot interpersoonlijk leiderschap werken, hoe dat voor jou interpersoonlijk werkt, je omgeving, je team en je organisatie. Wat is de rol van jou in jouw menselijk “umfeld” daarin, hoe kun je die voor jezelf helder krijgen, en hoe ga je dat integreren in jouw interpersoonlijke authenticiteit.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, persoonlijke opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 1. (on-site Rosmalen)

Blok 5: Afronding en afsluiting (ca. 1 maand)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) voor het afronden en afhechten van het programma.
 • In dit blok richten we ons op het afronden van al het geleerde de afgelopen maanden.We integreren dat wat we de afgelopen maanden hebben geleerd, koppelen dat aan elkaar terug, en knopen losse eindjes aan elkaar. Zodat je uit je ware authenticiteit de maatschappij tegemoet kunt gaan.
 • Iedere deelnemer krijgt een individuele Zoom sessie van 2 uur om al haar/zijn vragen te stellen als afronding.
 • Gezamenlijke Zoom sessie met de gehele groep.
 • Eendaagse evaluatie en afronding van de training (on-site Rosmalen)

Leesmateriaal programma drie principes facilitator

(Zelf aan te schaffen als boek of e-book)

 • The Inside-Out revolution, Michael Neill
 • Supercoach, Michael Neill
 • Thuiskomen, Dicken Bettinger & Natasha Swerdloff (Vertaling van Eline Sluys en Swier Miedema)
 • The Relationship Handbook, George Pransky
 • Speeding down to the speed of life, Richard Carlson & Joseph Bailey
 • Invisible Power, Ken Manning, Robin Charbit, Sandra Kim
 • The Enlightened Gardener Revisited, Sydney Banks
 • Optioneel: alle andere boeken van Sydney Banks: Dear Liza, Second Chance, In search of the pearl, The Enlightened Gardener, The Missing Link.

Data programma 2022/2023:

Blok 1:

 • Start 2/3 september 2022
 • Afsluiting: 28 oktober 2022

Blok 2:

 •  Start 11/12 november 2022
 •  Afsluiting: 6 januari 2023

Blok 3:

 • Start 727/28 januari 2023
 • Afsluiting: 17 maart 2023

Blok 4:

 • Start 31 maart/1 april 2023
 • Afsluiting: 2 juni 2023

Blok 5:

 • Start 23/24 juni 2023
 • Afsluiting: 25 augustus 2023

Kosten programma Drie Principes Facilitator

Het programma is intensief, duurt 12 maanden en kost € 3.000,= (excl. BTW), (€ 3.630,= Inclusief BTW). Daarna kun je jezelf 3P Facilitator noemen. Je kunt de kosten ook per maand voldoen. (10 termijnen van € 385,= (incl. BTW)). Als je in termijnen betaalt, moet het termijnbedrag altijd per 1e van de maand op mijn rekening staan.

Vroegboekkorting voor het jaar 2022

Voor de vroegboekkorting kunt je nu al inschrijven voor de opleiding, voorwaarde is dat je je vóór 1 juni 2022 inschrijft voor de opleiding. Dan krijg je een korting van € 500,= op het totale kostenbedrag en kost de opleiding dan € 2.500,= (excl. BTW)

Inclusief BTW kost de opleiding dan € 3.025,=.

Ook met de vroegboekkorting kun je in termijnen betalen. Je betaalt dan in 10 termijnen van € 302,50. Steeds moet het factuurbedrag op de eerste van de maand op mijn rekening staan, ook als je in één keer betaalt.

Er zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik zal de komende weken ook nog een aantal korte webinars geven ter verduidelijking, zodat je ook al je vragen kunt stellen. Daarover komt binnenkort onderstaand meer informatie beschikbaar.

Start programma Drie Principes Facilitator voor het jaar 2022

Ik heb deze week gekozen om definitief op 2 september 2022 te beginnen met jaargang 2. De eerste tweedaagse zal dus op vrijdag 2 september 2022 in Rosmalen beginnen.

Wil je eerst kennismaken en nog vragen stellen?

Plan meeting met de hieronderstaande groene knop en ik neem een uur de tijd voor je. Dat kost niets en je kunt me alles vragen wat je maar wilt.

Afgelopen jaar heb de 3p facilitators opleiding mogen volgen bij Swier.

De rust en balans, die ik altijd zocht, heb ik gevonden in de 3 principes. Het leven in het moment, vertrouwen op jezelf en jezelf ontdoen van beelden over jezelf en anderen.

Swier is daarin een zeer prettige steun geweest. Enerzijds door zijn menszijn, het vertrouwen dat hij je geeft dat goed komt en de eerlijkheid. Anderzijds door ook de benadering en zijn ervaring vanuit het bedrijfsleven te gebruiken.

Het heeft mij als mens, moeder, vriendin, dochter en leider veranderd en toch ook weer niet 😉

Jill Driesprong, Rabobank

De 3 principes opleiding met Swier is vol uitdaging en plezier!

Tijdens de opleiding is er alle ruimte om de 3 principes op je eigen manier te leren kennen en te ontdekken.

De 3 principes leren je zien hoe de menselijke ervaring tot stand komt en daarmee is je eigen ervaring wel de "beste" graadmeter. Wat als een rode draad door de opleiding loopt is om met elkaar te ontdekken wat juist niet werkt en te onderzoeken waar nieuwe inzichten en positieve gevoelens vandaan komen. En wat is nu eigenlijk de grondslag van zakelijk succes?

Hoe meer en meer we gaan zien dat we voelen wat we denken en elke ervaring op dezelfde manier tot stand komt, hoe meer we kunnen gaan luisteren en reageren vanuit onze diepere wijsheid.

Ontdekken wie we zijn voorbij ons persoonlijke denken en zien dat we hier ons mentaal welbevinden kunnen terugvinden.
Leren dat we onze negatieve gedachten niet persoonlijk hoeven te nemen, maar ze te "zien" voor wat ze zijn en ervan te leren zonder onszelf hierin te verliezen. Ze lijken echt totdat we gaan zien dat het ons denken is.
De 3 principes leren je van binnen naar buiten te kijken en je bewust te worden van wat er in jezelf gebeurd. Ze blijven je elke dag weer uitdagen om te herinneren waar onze gevoelens vandaan komen en  en in te zien hoe we het voor onszelf makkelijker kunnen maken en tot de beste resultaten kunnen komen.
Bedankt voor de fijne en leerzame tijd!
Linda Klootwijk

Wil je meer weten over het begrip van de drie principes? Op deze pagina leg ik kort uit hoe het begrip werkt. Als je meer wilt lezen, ik heb ook een e-book, wat je hier kunt downloaden. Wil je meer weten over de oorspronkelijke verwoorder en initiator van de drie principes, Sydney Banks, ga dan naar deze site.

Drie Principes facilitator