Opleiding tot Drie Principes facilitator

In deze opleiding tot drie principes facilitator leid ik je op tot het kunnen uitleggen en integreren van het gedachtegoed van de drie principes. Daarmee leer je om de principes te integreren in je leven en te begrijpen hoe dat voor anderen werkt. Omdat je leert om dit vanuit je authenticiteit te doen, zal het altijd jouw persoonlijke boodschap zijn.

Je leert bij mij geen methoden en technieken, maar een begrip en inzicht wat je de rest van je leven in een leercurve zet. Zo ervaar je "een leven lang leren", zonder dat je daarvoor studieboeken hoeft te bestuderen. Het begrip van de drie principes nodigt uit tot spontaan leren en reflectie.

Je leert bij mij hoe het menselijk psychologisch systeem echt werkt, en hoe dat zonder uitzondering bij anderen is te begrijpen. We gaan samen op onderzoek uit om te begrijpen hoe dit effect heeft in het menselijk leven. Daardoor leer je dat je vanuit dit inzicht volstrekt vrij bent om anders te kiezen om te reageren. Dat levert een diep inzicht in hoe je constructief kunt omgaan met je ervaringen en hoe je anderen kunt helpen dat ook te doen.

Maak kennis met het gedachtegoed van de Drie Principes

Sydney Banks zei ooit:

"If the only thing people learned was not to be afraid of their experience, that alone would change the world."

Het gedachtegoed van de drie principes laat je zien hoe je kunt kijken naar de menselijke ervaring, en daarmee om te gaan zodat hij je niet meer beangstigt. Zo krijg je vrijheid om te kiezen wat en hoe jij je leven wil ervaren, waardoor je zelf voor de meest aangename manier zult kiezen.

Daardoor krijg je:

 • Minder stress, waardoor je je beter voelt en gezonder wordt
 • Betere verhoudingen met je dierbaren
 • Een rustiger geest
 • Meer creativiteit
 • Hogere productiviteit
 • Meer en dieper inzicht in wat er voor jou werkelijk toe doet
 • Beter begrip van je eigen authenticiteit
 • Je leven lang leren

Doel van het programma drie principes facilitator

Het doel van het programma is om jou in de termijn van negen maanden zover op te leiden in het gedachtegoed van de drie principes, dat je in staat zult zijn om dit gedachtegoed te integreren in je leven, je werk. Daarnaast zul je in staat zult zijn om mensen in teamverband in te leiden in die drie principes. We gaan werken aan jouw (inter)persoonlijk leiderschap. Je kunt dan, meer nog dan je nu doet, werkelijk jouw toekomst in eigen hand te nemen, deze vorm te geven en over te dragen aan anderen. Daarmee ben je dan ook in staat om te leiden vanuit dit bijzondere gedachtegoed.

Resultaat van het programma drie principes facilitator

Na het tijdsbestek van training van negen maanden zul je in staat zijn om:

 • Vanuit intrinsieke rust je persoonlijke en werkzame leven vorm te geven. Daardoor zal je structureel beter om kunnen gaan met stressvolle situaties, een hogere productiviteit hebben, stabieler zijn naar jezelf en je omgeving. Je zult leren minder spanning op te bouwen, grotere synergie vinden in je bestaande werk, en daarbij ook nog een meer gewaardeerd collega worden.
 • Je relatie met je partner en je andere dierbaren zal door het ontwikkelen van dit gedachtegoed verbeteren. Omgaan met diegenen die je lief zijn gaat je gemakkelijker af. Je verwerft het inzicht dat het niet alleen voor jou, maar ook voor hen op dezelfde manier werkt.
 • Een aanzienlijk versterkt “rapport” opbouwen naar je cliënten en binnen je organisatie. Je cliënten gaan je meer beschouwen als de “persoon die hen werkelijk helpt”. Daardoor gaan je collega’s je meer beschouwen als een collega waar je op kunt bouwen en die als rustpunt in de organisatie gaat fungeren.
 • Je denken wordt helderder, waardoor je gemakkelijker bij je innerlijke wijsheid komt. Dit betekent dat je gemakkelijker creatieve(re) oplossingen gaat vinden in je privéleven, je sociale leven en je werk.
 • Jouw productiviteit verhoogt. Je besteed minder tijd aan, wanneer dingen niet goed gaan, jezelf daarvoor te straffen, zodat je minder tijd verspilt.
 • Omdat je steeds beter gaat begrijpen hoe het systeem werkt, ben je steeds beter in staat om te begrijpen hoe het voor anderen ook kan werken, waardoor het overdragen ook steeds gemakkelijker wordt.
 • Dat alles zorgt ervoor dat jouw menselijkheid nog meer zichtbaar wordt, waarvan de mensen om je heen ook gaan profiteren.
 • Vanaf de eerste dag na het begin van de training zul je al handvatten hebben om je leven fundamenteel anders in te richten.

Relevantie van dit programma in het psycho-sociale domein.

Het gedachtegoed van de drie principes kent al een geschiedenis van bijna 50 jaar. Verwoord door Sydney Banks in 1972, heeft het haar sporen ruimschoots verdiend in het sociale domein en in de psychiatrische zorg. Juist op dit gebied werd in de loop der jaren intensief geëxperimenteerd en werden bijzondere resultaten behaald.

In de VS en het Verenigd Koninkrijk worden al jaren bijzondere resultaten behaald op het gebied van psycho-sociale zorg. Dat betreft onder meer het gevangenis-wezen, de jeugdzorg, het onderwijs en de medische zorg. Het internet staat vol met getuigenverklaringen en video's van mensen die hun leven onder hun handen zagen veranderen. Dit gedachtegoed heeft steeds weer een blijvende impact op vele mensenlevens.

Niet alleen in de psycho-sociale zorg, maar juist ook in het bedrijfsleven hebben de principes hun nut al jaren bewezen. Er zijn keer op keer bijzondere resultaten behaald met de toepassing van dit gedachtegoed in organisaties, met soms verbijsterende resultaten. Manager die van de ene op de andere dag ineens "mens" werden, grote industriële organisaties die plotseling bijzondere resultaten behalen, en die eerder toegewezen kunnen worden aan het functioneren van mensen dan dat er marketing, sales of gewoon technische veranderingen aan ten grondslag liggen. Steeds meer organisaties en bedrijven krijgen interesse in de toepassing van deze principes, omdat ze helpen om betere resultaten te krijgen tegen een minimale investering die zich jaren lang uitbetaalt.

De inhoud van het programma drie principes facilitator

In dit programma krijg je inzicht in je eigen functioneren als individu, als partner, als medewerker en als leider. Je krijgt inzicht in hoe jouw mentale systeem functioneert, waardoor dat werkelijk begrijpelijk wordt zonder beperkend te worden. Daarmee ontwikkel je de gelegenheid om je zelfstandig verder te ontwikkelen, zodra je de basisbegrippen van dit programma hebt geïnternaliseerd. Je krijgt hiermee de gelegenheid om jouw eigen vorm van acteren in de wereld te ontwikkelen, die uniek is voor jou als persoon. Zo heb je na een relatief korte periode een eigen set van begrip in huis om je onafhankelijk door te ontwikkelen naar een volwassen vorm van individueel en gezamenlijk  leiderschap dat zal mee-ontwikkelen met jouw persoonlijke ontwikkeling.

In dit programma ga je leren om nog meer op jezelf te vertrouwen, omdat je leert dat je alles wat je nodig hebt al in huis hebt. Het belangrijkste wat mijn rol daarin is, is inzicht en begrip bij je beschikbaar maken. Het programma is volledig gebaseerd op het begrip van de drie principes (oorspronkelijk in 1972 verwoord door Sydney Banks). Deze principes geven toegang tot een begrip van het menselijk psychische systeem, wat voor ons allemaal op dezelfde manier werkt. Daardoor ga je jezelf beter begrijpen en waarom je bepaalde dingen doet of nalaat, maar belangrijker nog: je gaat begrijpen dat dat voor anderen net zo werkt. Waarmee je een fundamentele sleutel hebt om menselijk gedrag te begrijpen en functioneel effectief te beïnvloeden.

Het programma heeft de duur van negen maanden. Het bestaat uit vier blokken van twee maanden en één afrondblok van één maand. Je zal merken dat al snel na het begin van het programma de eerste effecten bereikt zullen worden, waar voortdurend op wordt voortgebouwd.

Gedurende het gehele traject wordt je opgenomen in een besloten Facebookgroep, waar je met je collega-cursisten kunt uitwisselen en delen.

Blok 1: Persoonlijke vorming (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het eerste blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus in dit blok ligt bij het verinnerlijken van het gedachtegoed van de drie principes, waardoor je steeds meer gaat begrijpen, dat dit gedachtegoed altijd op dezelfde manier werkt, en daardoor de basis kan worden voor jouw persoonlijke betrouwbaarheid.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 1. (on-site Rosmalen).

Blok 2: Interpersoonlijke vorming (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het tweede blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus van dit blok ligt op het interpersoonlijk benutten van het gedachtegoed van de drie principes, hoe dat in te zetten bij interpersoonlijke interactie met anderen, en hoe je daarmee voor iedereen het leven gemakkelijker maakt. Daardoor kun je een bron van rust in je omgeving worden, waardoor je “rapport” met je omgeving vergroot.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 2. (on-site Rosmalen).

Blok 3: Persoonlijk Leiderschap (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het derde blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus in dit blok ligt op het begrip van hoe de dynamieken van leiderschap werken, hoe dat werkt voor jou persoonlijk, je omgeving, je team en je organisatie. Die dynamieken gaan over de volgende onderwerpen: beslissingen, ontwikkeling, macht en verbinding. Wat is jouw rol daarin, hoe kun je die voor jezelf helder krijgen, en hoe ga je dat integreren in jouw persoonlijke authenticiteit.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, persoonlijke opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 1. (on-site Rosmalen)

Blok 4: Interpersoonlijk Leiderschap (ca. 2 maanden)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) met introductie en aanreiken van handvatten voor het vierde blok vanuit het gedachtegoed van de drie principes.
 • Focus in dit blok ligt op het begrip van hoe de dynamieken van interpersoonlijk leiderschap werken, hoe dat voor jou interpersoonlijk werkt, je omgeving, je team en je organisatie. Die dynamieken gaan over de volgende onderwerpen: beslissingen, ontwikkeling, macht en verbinding. Wat is de rol van jou in jouw menselijk “umfeld” daarin, hoe kun je die voor jezelf helder krijgen, en hoe ga je dat integreren in jouw interpersoonlijke authenticiteit.
 • Maandelijkse Zoom-sessie waarin voortgang wordt besproken en bewaakt, persoonlijke opdrachten worden uitgewisseld en resultaten besproken, knelpunten worden bekeken en opgelost.
 • Eendaagse evaluatie en afsluiting van blok 1. (on-site Rosmalen)

Blok 5: Afronding en afsluiting (ca. 1 maand)

 • Tweedaagse intensieve training on-site (Rosmalen) voor het afronden en afhechten van het programma.
 • In dit blok richten we ons op het afronden van al het geleerde de afgelopen maanden.We integreren dat wat we de afgelopen maanden hebben geleerd, koppelen dat aan elkaar terug, en knopen losse eindjes aan elkaar. Zodat je uit je ware authenticiteit de maatschappij tegemoet kunt gaan.
 • Iedere deelnemer krijgt een individuele Zoom sessie van 2 uur om al haar/zijn vragen te stellen als afronding.
 • Gezamenlijke Zoom sessie met de gehele groep.
 • Eendaagse evaluatie en afronding van de training (on-site Rosmalen)

Leesmateriaal programma drie principes facilitator

(Zelf aan te schaffen als boek of e-book)

 • The Inside-Out revolution, Michael Neill
 • Supercoach, Michael Neill
 • Coming Home, Dicken Bettinger
 • The Relationship Handbook, George Pransky
 • Speeding down to the speed of life, Richard Carlson & Joseph Bailey
 • Invisible Power, Ken Manning, Robin Charbit, Sandra Kim
 • The Enlightened Gardener Revisited, Sydney Banks
 • Optioneel: alle andere boeken van Sydney Banks: Dear Liza, Second Chance, In search of the pearl, The Enlightened Gardener, The Missing Link.

Kosten programma Drie Principes Facilitator

Het programma is intensief, duurt negen maanden en kost € 3.000,= inclusief BTW. Daarna kun je jezelf 3P Facilitator noemen. Je kunt de kosten ook per maand voldoen. (acht termijnen van € 333,33 en één van € 333,34). Als je in termijnen betaalt, moet het termijnbedrag altijd per 1e van de maand op mijn rekening staan.

Er zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik zal de komende weken ook nog een aantal korte webinars geven ter verduidelijking, zodat je ook al je vragen kunt stellen.

Start programma Drie Principes Facilitator

Ik heb deze week besloten, mede op verzoek van één van de deelnemers, dat we definitief op 18 september gaan beginnen. De eerste tweedaagse zal dus op vrijdag 18 september in Rosmalen beginnen.

Wil je eerst nog wat vragen stellen?

Op 19 en 20 augustus (en mogelijk op 26 en 27 augustus) houd ik nog een paar webinars waar ik ook persoonlijk uitleg hoe het programma werkt en kun je al je vragen stellen.

Via deze link kun je je daarvoor opgeven en krijg je de details.

De webinars zijn:

 • 19 augustus 16:00 uur
 • 20 augustus 09:30 en 16:00 uur
 • 26 augustus 15:30 uur
 • 27 augustus 09:30 uur, 15:30 uur en 20:00 uur

Wil je meer weten over het begrip van de drie principes? Op deze pagina leg ik kort uit hoe het begrip werkt. Als je meer wilt lezen, ik heb ook een e-book, wat je hier kunt downloaden. Wil je meer weten over de oorspronkelijke verwoorder en initiator van de drie principes, Sydney Banks, ga dan naar deze site.

Drie Principes facilitator