Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment

Wil jij meer inzicht in één of meer van de onderstaande vragen?

 • Jij bent op zoek naar feed-forward voor jouw functioneren als leider, maar hebt geen idee waar je dat soort informatie kunt vinden?
 • Zou je jouw 360 graden beoordeling willen toetsen tegen een groep van gelijken wereldwijd, zodat je een idee hebt waar je staat?
 • Ben je op zoek naar de belangrijkste issues die nu spelen op het gebied van leiderschap?
 • Wil je objectieve en vergelijkbare informatie over hoe je superieuren, je gelijken, je team én je dierbaren jou beschouwen?
 • Heb je meer behoefte aan concrete informatie uit een bredere groep uit jouw organisatie?
 • Is het zo dat je wilt aansluiten bij een bredere groep teamleden binnen je organisatie?
 • Ben je op zoek naar een scherper inzicht in wat jouw sterke punten zijn, zodat je je professionaliteit kunt ontwikkelen?
 • Heb je de moed om ook naar je ontwikkelingspunten te kijken, zodat je die kunt verbeteren of delegeren?

Zou het niet geweldig zijn als je:

 • Een éénduidige, objectieve en relevante bron had om concreet te beschouwen hoe jij functioneert?
 • Die bron kan vergelijken met hoe jouw collega's op die gebieden functioneren, wereldwijd?
 • Jouw leiderschapsvaardigheden structureel kunt ontwikkelen naar wat nu nodig is voor jouw optimaal functioneren?
 • Je een duidelijk en vergelijkbaar inzicht hebt in hoe anderen (superieuren, gelijken, teamleden en dierbaren) je gedrag beoordelen in je werk?
 • De informatie die je verkrijgt over jouw functioneren vanuit een bredere representatie uit jouw organisatie zou kunnen krijgen, zodat die informatie objectiever is?
 • Wil je je leiderschapsscope verbreden zodat je een beter "gevoel" krijgt van wat er speelt in jouw team/organisatie?
 • Heel concreet weet waar je in excelleert, zodat je een nog sterkere bijdrage kunt geven aan jouw team/organisatie?
 • Ook weet waar je nog ontwikkelingsuitdagingen hebt, zodat je die kunt verbeteren of kunt delegeren?
Global Leadership Assessment
Global Leadership Assessment
Global Leadership Assessment.

De Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment levert de volgende dingen op:

 • Een meetbare en vergelijkbare Global Leadership Assessment op vijf kerngebieden van leiderschap:
  • Communicatie
  • Ontwikkeling mensen
  • Grenzeloze inclusiviteit
  • Succes verzekeren
  • Continue verandering
 • Dit zijn de cruciale activiteiten waar een moderne leider het verschil kan maken. Op die manier ben je helemaal klaar voor de 21e eeuw.
 • Ieder van die vijf gebieden zijn weer in drie cruciale competenties verdeeld.
  Zodat nóg nauwkeuriger kan worden ingeschat hoe de leider de organisatie vooruit helpt.
 • In totaal gebruikt de assessment 72 statements, zodat heel gedetailleerd duidelijk wordt waar jij als leider uitblinkt en waar nog verbetering mogelijk is.
  Op die manier krijg je als leider een scherp inzicht hoe men jouw gedrag ervaart.
 • Inzicht hoe jij als leider je jezelf inschat en hoe de mensen om jou heen dat doen.
  Zodat je inzicht krijgt in waar je jezelf onder- én overschat, en waar de verrassingen liggen.
 • Het rapport laat zien hoe jij je als leider verhoudt ten opzichte van duizenden leiders in de rest van de wereld.
  Waarmee je een objectieve vergelijking kunt maken met andere leiders.
 • Dit rapport laat zien waar je aandachtspunten liggen, waar je uitblinkt en waar er nog ruimte voor verbetering is.
  Dat geeft je de gelegenheid om heel je specifiek in te zetten om gebieden uit de bouwen.
 • Het geeft ook per responsgroep aan hoe er gereageerd wordt op ieder van deze 15 gebieden.
  Waarmee je de gelegenheid hebt om feed-forward te beoordelen naar de beschikbaarheid van informatie in die responsgroep.

de Global Leadership Asessment laat nog meer zien:

 • Er is in één oogopslag duidelijk of en in hoeverre je als leider afwijkt van het gemiddelde, en zie je of er een positieve of negatieve kloof is in vergelijking met je collega-leiders.
  Je krijgt een overzicht per responsgroep in welke gebieden je expliciet gewaardeerd wordt en waar nog verbetering mogelijk is.
 • Met dit rapport wordt je ook duidelijk waar significante beoordelingsverschillen zitten tussen de responsegroepen.
  Daar heb je mogelijk nog iets op te lossen of liggen bijzondere aandachtspunten.
 • Voor alle 72 statements zijn in detail uitwerkingen beschikbaar.
  Het is dus mogelijk om in vergaand detail te kijken naar hoe je gedrag beoordeeld wordt per responsgroep.
 • De respondenten worden ook gevraagd naar geschreven commentaar op specifieke effectiviteit en wat de respondenten zouden willen aanbevelen, en eventuele dingen die zijn opgevallen.
 • De Global Leadership Assessment wordt voltooid met een tweetal coaching gesprekken: één om de resultaten van de assessment te bespreken, en één om stappen naar de toekomst vast te stellen.
 • Aansluitend is het mogelijk om aanvullende coaching te krijgen om de doelen ook te realiseren. Deze coaching kan gebaseerd zijn op bijvoorbeeld het Ultieme Leiderschapsprogramma. Dat kun je hier bekijken.

Waarom zou je daarvoor met mij contact opnemen?

 • Ik ben al ruim 20 jaar coach op leiderschapsniveau, dus zeer ervaren.
 • Ik ben zelf veelvuldig leider/manager geweest, dus ik weet waar je tegenaan loopt.
 • Marshall Goldsmith is één van de meest vooraanstaande coaching organisaties ter wereld
 • Ik ben gecertificeerd als officieel Marshall Goldsmith Global Leadership Assessor:
Global Leadership Assessment

Ben je benieuwd naar waar het achterliggende begrip waarmee ik coach vandaan komt? Kijk dan hier voor informatie over Sydney Banks, degene die dit oorspronkelijk verwoord heeft, kijk op deze pagina voor een korte beschrijving, of download mijn e-Book over dit onder werp hier.