In deze blog wil ik het hebben over een cliënt die worstelt met angstpsychoses, daar aanzienlijke veerkracht in ontwikkelt, gebaseerd op het begrip van de drie principes.

Inleiding over angstpsychoses, veerkracht en drie principes

Sinds een klein jaar heb ik in mijn praktijk een jonge vrouw, die in het verleden angstpsychoses heeft gehad. Dat is één keer akelig uit de hand gelopen, en toen heeft ze in haar paniek een mes gegrepen en heeft ze met dat mes een familielid aangevallen en haar eigen polsen doorgesneden. Daardoor kwam ze via de rechter in een traject van verplichte behandeling terecht door een psycholoog en een psychiater. Daar was ze, toen ik met haar aan de slag ging, al drie jaar mee bezig, helaas zonder dat daar in de ogen van de familie enig zichtbaar resultaat werd geboekt.

 Aanleiding

Tegelijkertijd coachte ik een ander familielid van deze familie, om dit familielid te helpen om te gaan met de stress die deze situatie opleverde, en tevens het leven van dit andere familielid te helpen door te ontwikkelen.

Rond december 2018 vroeg de gehele familie mij om het familielid met psychoses te coachen. Dat vroegen ze mij omdat ze hadden gezien wat ik met het andere familielid had bereikt, én omdat ze al drie jaar nauwelijks vooruitgang hadden gezien met het familielid met de psychoses. Ik heb eerlijk verteld dat dit voor mij een eerste ervaring zou zijn met dit soort diagnoses. Vanuit de drie principes community had ik echter hoopgevende verhalen gehoord, gelezen, gezien dat er een mogelijkheid voor aanzienlijke verbetering bestond.

Randvoorwaarden

Ik heb uitdrukkelijk gevraagd en zeker gesteld dat de cliënt met psychoses onder normale behandeling bleef van psycholoog, psychiater en case-manager, en dat ik niet zou interveniëren met hun behandeling. Dat kon ook niet anders, omdat er door de geweldsuitbarsting een wettelijke noodzaak was ontstaan, en de cliënt zich moest houden aan de verplichte behandeling. Ik vond het van belang om als aanvulling op de bestaande behandeling te worden gezien, en zeker niet als concurrent.

Verder heb ik benadrukt dat ik alleen maar het begrip uitleg hoe het menselijk systeem echt werkt. Dat ervaart vrijwel iedereen als therapeutisch, omdat het leven voor vrijwel iedereen duurzaam als lichter wordt ervaren. Er worden dus geen methoden of technieken aangeleerd, waardoor iedereen volledig zichzelf kan blijven. Wat ik met deze cliënt met angstpsychoses zou doen, is steeds weer te verwijzen naar haar mentale gezondheid, waardoor haar veerkracht verhoogt door een verdiept begrip van de drie principes.

Het Begrip

Ik ben begonnen met gesprekken met haar, en heb haar het gedachtegoed uitgelegd. Dat komt neer op een eenvoudige manier van kijken naar het menselijke mentale proces:

  • Ieder mens is volkomen mentaal gezond, de meesten zijn zich hier alleen niet van bewust.
  • Werkelijk alles wat wij ervaren gaat via ons denken. Daarvoor gebruiken wij gedachten.
  • Alles wat je ervaart, positief én negatief, wordt enkel en alleen veroorzaakt door jouw gedachten en wat je daarbij voelt.
  • Zodra je je realiseert dat het alleen maar je gedachten zijn, die je naar laten voelen, snijdt het hout om die gedachten die je je naar laten voelen, met rust te laten. Een gedachte heeft immers geen macht over jou.
  • Dat lukt echter alleen maar als je je bewust bent van het feit dat het menselijk altijd systeem zo werkt. Daarvoor is het niveau van je gemoedstoestand belangrijk. Bij een lage gemoedstoestand is dit moeilijker om je te realiseren, dan wanneer je in een hogere gemoedstoestand bent. Gelukkig is je gemoedstoestand ook onderhevig aan natuurlijk stijgen en dalen, waardoor je gewoon kunt wachten op een hogere gemoedstoestand.
  • Iedere gedachte gaat voorbij. Er komt altijd een nieuwe gedachte.
  • Een gedachte die je naar laat voelen is meestal niet waar. Als hij wel waar is, denk je er niet over na, maar neem je actie. Nadenken over gedachten die je je naar laten voelen zijn dus eigenlijk verspilde moeite, en leveren maar één ding op: je voelt je (onterecht) naar.

De aanpak van angstpsychoses om veerkracht te verhogen met de drie principes

Zo heb ik de afgelopen maanden elke twee weken gesprekken met haar gevoerd, waarbij we elkaar regelmatig ook persoonlijk zagen.

Wat ik merkte, was dat deze cliënte voor zichzelf had gekozen, gevoelens als niet bestaand te beschouwen, waardoor ze voor zichzelf een veilige omgeving creëerde. Dat leidde tot een behoorlijke passiviteit in haar handelen, waardoor ze in een lichte lethargische staat terecht kwam. Dat was ook de grootste zorg van haar familie, die graag zagen dat ze weer wat meer levensvreugde zou ervaren.

Door steeds weer te wijzen naar dit begrip, begon ze langzaam maar zeker "los te komen" van haar denken, waardoor ze steeds meer begon te begrijpen wat het betekent om mens te zijn.

Het vervolg

Ik heb haar gestimuleerd om haar contacten met vrienden en vriendinnen meer op te pakken. Dat leidde ergens in oktober tot een uitnodiging van één van haar vrienden om mee te gaan naar de Walibi Fright Night. Ik was op dat moment even kort op vakantie, ik ben er van overtuigd dat ik haar niet aangeraden zou hebben om daarnaar toe te gaan, als ze dat mij had gevraagd.

Toch was dit voor de cliënte kennelijk een uitdaging, want ze heeft zich opgegeven voor die avond. Daarbij werd ze op een brancard vastgebonden, eerst alleen in een volledig donkere ruimte werd geplaatst, daarna in een soort ziekenhuis simulatie werd gebracht waarbij ze niet succesvol trachtten “haar tot leven te wekken”.  Als afsluiting werd ze in een kleine, donkere koelcel werd geplaatst.

Eerlijk gezegd lijkt me zoiets al eng voor iemand die nog nooit ook maar iets, wat lijkt op angstpsychoses heeft meegemaakt.

Haar conclusie

Ze vertelde mij dat ze zich, toen het spannend werd, heeft vastgehouden aan wat ik haar geleerd had: “wat er ook gebeurt, jouw ervaring wordt gevormd vanuit jouw denken, en je gedachten gaan altijd voorbij”. Dus deze ervaring moest ook voorbij gaan. En dat deed hij ook.

Ze beschouwt dit als een enorme zelfoverwinning, en ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Voor haar is nu het gedachtegoed van de drie principes “bewezen” en ik ben er dan ook van overtuigd dat dit een positief effect zal hebben op haar verdere ontwikkeling.

Mijn cliënt had al eerder tegen mij gezegd: “Swier, ik weet dat ik nooit meer een psychose zal hebben, want jij hebt me geleerd hoe ik daar mee om moet gaan, en dat pas ik dan toe.” Dat heeft ze nu op eigen initiatief in een extreme (gesimuleerde) situatie geoefend.

Voor haar is in ieder geval bewezen dat ondanks haar diagnose angstpsychose, haar veerkracht vergroot is,  met andere woorden: de drie principes werken!

Mijn conclusie

Ik ben geen voorstander van het extreem testen van dit soort situaties. je begeeft je dan in een volstrekt oncontroleerbare situatie. Ik ben echter blij dat het goed is afgelopen. Ik heb mijn cliënt geprezen voor haar moed, maar heb achteraf toch wat ambivalente gevoelens over deze zelf gekozen uitdaging. Anderzijds kun je ook zeggen: “Het menselijk systeem weet heel goed wat het zelf aankan en wat niet, en zal je nooit in een situatie ten ongunste van jezelf brengen.”

Feit is wel dat ze zichzelf hier een enorme boost in haar zelfvertrouwen mee heeft gegeven, en dat deze zelfoverwinning haar zal helpen om verder te komen.

Begrijp me goed, ik zou vanuit mijn praktijk mijn cliënten nooit adviseren om dit te doen, maar dit geeft wel een indicatie af van de persoonlijke opbouw van indrukwekkende veerkracht bij psychosen. Dit is natuurlijk maar één (tamelijk extreem) geval, er is meer gedocumenteerd materiaal, welke je hier kunt vinden.

Het zou mooi zijn als hier meer gestructureerd onderzoek aan zou worden verricht, zodat dit bijzondere begrip van de drie principes de kans krijgt die het verdient.

Wil je hiermee aan de slag?

Wil je begrijpen hoe je bij angstpsychoses je veerkracht kunt verhogen met de drie principes? Kijk dan hier, voor een korte beschrijving. Wil je meer lezen, schrijf je dan in voor mijn maillist (onderaan de pagina) dan ontvang je het E-book gratis. Je kunt ook op deze pagina het E-book aanvragen.

Verder ben ik samen met Eline Sluys bezig om een Veerkracht Training te ontwikkelen. Dat wordt een training met open inschrijving of die in-house gegeven kan  worden. Mocht daarvoor interesse hebben, neem dan even contact op via de contactpagina.

angstpsychoses veerkracht drie principes